Dit artikel hoort bij: ABD Blad 01

Loopbaanstappen

Rob Huijser

Toptransfer

Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Rob Huijser.
Was: directeur Luchtvaart bij het ministerie van IenW.
Is sinds 1 april: directeur Europese en Internationale Aangelegenheden bij JenV.

Waarom juist deze transfer?

‘Ik wilde graag mijn blik verbreden. Zes jaar was ik directeur Luchtvaart bij IenW en daarvoor vijf jaar directeur Maritieme Zaken bij hetzelfde ministerie. Een verandering van werkomgeving, rol en taken houden je fris en scherp. Tegelijkertijd vind ik het internationale werk erg aantrekkelijk, en uiteraard de vele onderwerpen: anti-terrorisme, migratie, zware criminaliteitsbestrijding, cyber-security noem maar op. Het zijn allemaal zaken die Nederland niet in z’n eentje kan oplossen.’

Wat vind je zo aantrekkelijk aan het internationale aspect?

‘Het samenwerken met collega’s uit het buitenland vind ik dynamisch, boeiend en leerzaam. Als directeur Luchtvaart was ik ook vaak op pad, bijvoorbeeld over internationale wet- en regelgeving. Mensen uit andere culturen houden je als het ware steeds een spiegel voor. Wij Nederlanders, waaronder ook ikzelf, zijn doorgaans vrij direct en efficiency vinden we belangrijk. Soms kom je echter sneller ergens als je eerst eens luistert, niet direct to-the-point komt en dus wat geduldiger opereert.’

Wat zijn de grootste verschillen met je vorige baan?

‘Bij IenW was ik verantwoordelijk voor één beleidsterrein. Nu houd ik me bezig met een veelheid aan internationale onderwerpen en richt ik me samen met de beleidsdirecties op een succesvol internationaal JenV-beleid. Het gaat ook om het leggen van verbindingen en het bredere langere termijn belang. Ik zie het bovendien als mijn taak om de internationale strategie van JenV mee te helpen ontwikkelen en regie te voeren op brede dossiers. Zoals bijvoorbeeld over de Caribische landen van het Koninkrijk.’

Wat moet je voor deze functie in huis hebben?

‘Een brede interesse, snel kunnen schakelen en verbindingen leggen om maar iets te noemen. Maar bovenal samenwerken; niet alleen intern of in Den Haag, maar ook met buitenlandse collega’s. Denk aan het sluiten van nieuwe coalities na de Brexit of bij het bewaken van de Rule of Law die in Europa onder druk staat. Uiteraard is het kunnen onderhandelen een must. Je krijgt regelmatig te maken met complexe besluitvormingstrajecten en tegengestelde belangen. Tijdens mijn vorige baan speelde dat uiteraard ook, denk aan de opening van Lelystad Airport of de groei van Schiphol. Wat ik ervan heb opgestoken? Veel, maar vooral dat goed luisteren en helder communiceren belangrijk zijn gedurende het hele proces.’

Lees hieronder over de loopbaanstap van Gabriëlle van Zoeren.

Gabriëlle van Zoeren

Het Rijk in

Gabriëlle van Zoeren
Was: programmacoördinator van de stad Antwerpen. Is nu: afdelingsmanager Internationaal Innoveren bij RVO.nl.

‘Ik ben een ontginner. Ik kan goed vooruitkijken en zie snel waar risico’s en kansen liggen. Daarnaast heb ik de Nederlandse eigenschap om een creatieve draai aan zaken te geven. Voor de stad Antwerpen bracht ik binnen het project Circular South bijvoorbeeld de clusters energie, afval, water en materialen bij elkaar en zorgde ervoor dat ze gingen samenwerken. Dat leverde nieuwe inzichten op, maakte duurzaamheid tastbaarder voor de bewoners van de wijk Antwerpen Zuid en leverde veel data op voor toekomstige projecten.'

‘Goed luisteren vind ik belangrijk: Waar wil iemand heen en waar zit de liefde?’

'Mijn nieuwe baan bij RVO staat verder van de praktijk en geeft me de kans om me nog meer op de grote lijnen te richten. In Antwerpen was ik soms de enige met bepaalde kennis en hield ik me ook veel bezig met risicomanagement. Bij RVO kan ik sparren met de 85 specialisten op deze afdeling. Ik ben hier verantwoordelijk voor het versterken van de relaties met Brussel en het verder verankeren van de rol van RVO. In de maand dat hier nu zit heb ik vooral geprobeerd om te ontdekken wat het DNA is van de afdeling. Mijn eerste indruk is dat men hier ongelooflijk goede voelsprieten heeft, erg pro-actief is en maatwerk biedt. Hier werken veel go getters die soms wat te veel op hun bordje nemen. Aan mij de taak medewerkers te helpen keuzes te maken: wat doe je wel, wat doe je niet? Ik ben erg resultaatgericht en tegelijkertijd een sociale manager. Ik gooi geen dingen over de schutting en zet me ervoor in dat mensen graag naar hun werk gaan. Dat betekent goed luisteren. Waar wil iemand heen en waar zit de liefde? Ik voer momenteel heel veel gesprekken om daarachter te komen.’

Lees hieronder over de loopbaanstap van Michel van Leeuwen.

Michel van Leeuwen

Loopbaanstap van Michel van Leeuwen

Michel van Leeuwen was hoofd Cybersecuritybeleid en waarnemend directeur Cybersecurity bij de NCTV. Hij verbreedde zijn kijk op digitalisering bij KPN.

Na bijna 13 jaar bij de NCTV, waarvan 7 jaar als hoofd cybersecuritybeleid, was het tijd voor een nieuwe stap. In het ABD Kandidatenprogramma kreeg ik van de NCTV de kans mijn kennis van digitalisering te verbreden door vijf maanden bij KPN aan de slag te gaan. Als strategisch adviseur legde ik de basis voor de strategie van KPN op het gebied van artificiële intelligentie (AI). Ik sprak zo’n vijftig deskundigen binnen en buiten KPN over AI en de toepassingen ervan, zoals robots, chatbots, zelflerende algoritmes, automatisering en gezichtsherkenning en deed aanbevelingen voor de toekomst. Een door mij samengestelde groep KPN-ers gaat daar nu mee verder.

Ik ben er ervan overtuigd geraakt dat AI net zo’n impact zal hebben als de invoering van de pc’s in de jaren ’90 en de mobiele telefoon rond het millennium. Op persoonlijk vlak ontdekte ik dat ik het politieke, het internationale en het managementaspect miste.

Zo nu en dan naar Brussel moeten, omgaan met een politiek incident of het contact met de Kamer maken het werk binnen het rijk afwisselend en speciaal. Verder was het leerzaam om te ervaren hoe het is om je afzijdig te moeten houden. Vooraf was afgesproken dat ik me bij KPN niet met cybersecurity en andere NCTV-dossiers zou bemoeien. Toen het spannend werd bij KPN met China/5G en de 112-storing, heb ik me dan ook wel in moeten houden om me er niet mee te bemoeien.