Veel maatschappelijke uitdagingen van nu – zoals klimaatverandering en de Brexit – kun je alleen in internationaal perspectief bezien. Wat betekent dat voor ons publieke leiderschap? Anita van den Ende, directeur Financiële Markten bij Financiën en Birgitta Westgren, directeur Klimaat bij EZK, vertellen.

Lees dit artikel binnenkort online.