Op 22 september 2022 vindt de startbijeenkomst plaats van de leerlijn, waarin we met Jet Bussemaker, Farah Karimi, Reinier van Zutphen en Leonie Heres de thematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen en de urgentie ervan verkennen.

Inhoud

  • Hoe ontwikkelen en versterken we een cultuur waarin moreel redeneren en ethisch denken en handelen de grondtoon is?
  • Kunnen we dit ethisch bewustzijn daadwerkelijk omzetten in het doorbreken van patronen die dit in de weg staan?
  • Welk leiderschap is daarvoor nodig?
  • En: wanneer bijten ethiek en integriteit elkaar?

Johan Bouwmeester, de hoofddocent van de leerlijn en gespecialiseerd in waardegedreven, ethisch leiderschap zal de sessie modereren en de inhoud en filosofie van de leerlijn toelichten. De koppeling aan de praktijk van alledag en met elkaar meters maken zijn daarbij belangrijke kenmerken.

Deze middag is meteen de startbijeenkomst van de leerlijn Ethiek en Integriteit: ‘Het juiste doen, juist als het spannend is.’

Praktisch

Behoor je tot de Algemene Bestuursdienst? Ga dan direct naar het ABD-Leerportaal en schrijf je in.

Sprekers

Foto: Sander Nieuwenhuys

‘Integriteit is niet zo vanzelfsprekend als we vaak denken. Je moet het echt organiseren. Van grensoverschrijdend gedrag tot de Toeslagenaffaire, van institutioneel racisme tot belangenverstrengeling en netwerkcorruptie. Wanneer morele grenzen in organisaties worden overschreden, zien we vaak een dieperliggende cultuur met beschadigde patronen. Alledaagse praktijken, systemen en structuren creëren ondertussen blinde vlekken en bemoeilijken morele moed en tegenspraak op de werkvloer.
Hebben we als ambtelijk leiders voldoende zicht op de cultuur, systemen en machtsverhoudingen in onze organisaties en hoe dat het morele gedrag van medewerkers beïnvloedt? En kunnen we dit bewustzijn daadwerkelijk omzetten in het doorbreken van patronen? En vooral: wat vraagt dat van het leiderschap en waarom is goed sturen op integriteit moeilijker dan het lijkt?’
Leonie Heres
Universitair Docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Integriteit van het Lokaal Bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

'New Public Management heeft geleid tot bestuurlijke onmacht en disfunctionele overheid.'
Jet Bussemaker
Voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact (LUMC)

‘De wereld om ons heen, de vraagstukken waarmee we tegenwoordig te maken hebben, meerdere economische en maatschappelijke transitie die plaats vinden confronteren ons met zeer hoge mate van complexiteit. Hoe complexer en onoverzichtelijker een situatie of een vraagstuk hoe belangrijker is ons morele kompas. Wat mag en wat niet mag volgens de wet- en regelgeving is niet meer voldoende we worden steeds meer uitgedaagd het juiste, het goede te doen in zeer complexe omgevingen. Ethiek en ethisch handelen is voor politici, ambtenaren en alle publieke en private ambtsdragers belangrijker dan ooit.’
Farah Karimi
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal onder meer bezig met asielbeleid, buitenlandse zaken en Europese zaken en eigenaar Farah Karimi Leadership & Ethics

‘Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Als het beleid niet goed is, dan moet dát worden aangepakt. Het bedenken van beleid en de uitvoering daarvan moet gebeuren vanuit het belang van de burger: wat hebben burgers nodig en hoe maak je beleid dat via normale, begrijpelijke systemen kan worden uitgevoerd?’
(Uit ‘De burger kan niet wachten’, jaarverslag 2021)
Reinier van Zutphen
Nationale ombudsman