Deze lezing is onderdeel van de Leerlijn Ethiek en Integriteit en vond plaats op 7 december 2022.

Wat kun je verwachten?

Bekijk het introductiefilmpje.

Inhoud

  • Hoe doe je recht aan waar je voor staat, als persoon of als organisatie?
  • Hoe krijg het het vermogen om, ongeacht de situatie, het goede te blijven doen?
  • Hoe blijf je bij ethische beproevingen in balans?

In deze lezing leggen we vanuit de persoonlijke waarden de verbinding met de waarden van de organisatie en de transitieagenda, dan wel met de maatschappelijke en culturele uitdaging waarvoor de organisatie staat. De deugden spelen een belangrijke rol bij het in praktijk brengen van waardegedreven leiderschap, zeker in tijden van transitie. Dat vraagt om ‘kwaliteit van karakter’: een combinatie van moed, zelfbeheersing praktische wijsheid en rechtvaardigheid. We zoeken de spanning op tussen conflicterende waarden, tussen kernwaarden en de weerbarstige praktijk.

Sprekers

‘Wie recht wil doen aan datgene waar je voor staat, als persoon of als organisatie, wordt in de praktijk beproefd. Dat vraagt om innerlijke integriteit: het vermogen om – ongeacht de situatie – het goede te blijven doen. Niet omdat het moet, maar omdat je dat wil.’
Johan Bouwmeester
Docent bij Avicenna – academie voor leiderschap, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AOG School of Management, auteur van boeken en artikelen over waardegedreven leiderschap en toezichthouder

Roald Lapperre
Directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties