Deze lezing is onderdeel van de Leerlijn Ethiek en Integriteit en vindt plaats op 7 december 2022.

Inhoud

  • Hoe doe je recht aan waar je voor staat, als persoon of als organisatie?
  • Hoe krijg het het vermogen om, ongeacht de situatie, het goede te blijven doen?
  • Hoe blijf je bij ethische beproevingen in balans?

In deze lezing leggen we vanuit de persoonlijke waarden de verbinding met de waarden van de organisatie en de transitieagenda, dan wel met de maatschappelijke en culturele uitdaging waarvoor de organisatie staat. De deugden spelen een belangrijke rol bij het in praktijk brengen van waardegedreven leiderschap, zeker in tijden van transitie. Dat vraagt om ‘kwaliteit van karakter’: een combinatie van moed, zelfbeheersing praktische wijsheid en rechtvaardigheid. We zoeken de spanning op tussen conflicterende waarden, tussen kernwaarden en de weerbarstige praktijk.

Sprekers

De thematiek van deze lezing wordt aan de praktijk gekoppeld door Hellen van Dongen. Hellen is per oktober 2022 directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zij staat hiermee middenin ‘het oog van de storm’, waar het gaat om het vertrouwen tussen samenleving en overheid en houdt zich staande in een buitengewoon dynamisch krachtenveld. Vanuit deze actualiteit geeft zij zicht op het belang van waardegedreven, integer leiderschap.

‘Wie recht wil doen aan datgene waar je voor staat, als persoon of als organisatie, wordt in de praktijk beproefd. Dat vraagt om innerlijke integriteit: het vermogen om – ongeacht de situatie – het goede te blijven doen. Niet omdat het moet, maar omdat je dat wil.’
Johan Bouwmeester
Docent bij Avicenna – academie voor leiderschap, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AOG School of Management, auteur van boeken en artikelen over waardegedreven leiderschap en toezichthouder

Praktisch

Behoor je tot de Algemene Bestuursdienst? Ga dan direct naar het ABD-Leerportaal en schrijf je in voor deze sessie.

Of schrijf je in één keer in voor de hele lezingenreeks inclusief werkvormensessie.