Deze lezing is onderdeel van de Leerlijn Ethiek en Integriteit en vindt plaats op 17 februari 2023.

Wat kun je verwachten?

Bekijk het introductiefilmpje.

Inhoud

  • Hoe bezien we de wereld?
  • Welke onbewuste vooroordelen hebben we daarbij?
  • Hoe kunnen theorieen helpen de waarheid te beschrijven?

Mieke Boon gaat in deze lezing in op de perspectieven én onbewuste vooroordelen van waaruit we de wereld bezien. Zij biedt een filosofische uitleg om tussen het Skylla en Charibdis van objectiviteit en wetenschappelijk realisme versus subjectiviteit en relativisme te laveren.

Boon legt dit de spanning tussen waarheid, waarnemen en waarden niet alleen theoretisch (filosofisch, historisch, ethisch, theologisch) uit, maar ontwikkelde ook oefeningen om het eigen waarnemen en oordelen te onderzoeken en zo op verschillende manieren te leren kijken. Niet alleen naar kunst, ook naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

Spreker Mieke Boon

Mieke Boon

Mieke Boon is hoogleraar Philosophy of Science in Practice bij de afdeling Filosofie van de Universiteit Twente. Met haar boek 'Filosofie van het kijken' werd ze genomineerd ontwikkelde zij een oefening om op verschillende manieren (filosofisch, historisch, ethisch, theologisch) te leren kijken. Niet alleen naar kunst, ook naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

‘In de waardering van menselijke ontwikkeling spelen de termen aandacht, openheid, kritisch denken en reflectie een centrale rol. Deze kwaliteiten kunnen onze denk- en ervaringsmogelijkheden verrijken, en zijn cruciaal voor ontwikkelen van de eigen integriteit. Maar begrijpen we dit goed genoeg om dat daadwerkelijk te kunnen? Onderliggende filosofische denkbeelden en overtuigingen kunnen een barrière vormen, en het ontrafelen daarvan kan helpen deze kwaliteiten te ontwikkelen.’

Spreker Astrid Elburg

Astrid Elburg is organisatie adviseur Strategie, Transformatie, Leiderschap en Ethiek. Astrid is Honoursdocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: From Survival to Revival, towards inclusive and equal behavioural principles. Daarnaast is zij onder andere Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum Muiderslot, van de Stichting INgebaren (dove professionals), en lid van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte en van de Vereniging Moreel Beraad Nederland.

‘Inclusief gedrag is een ethisch, strategisch en integriteitsvraagstuk omdat het gaat over ontsluiten van maatschappelijke waarde, de waardering en waardigheid van mensen. Binnen de huidige sociale context en dynamiek is het dan ook een leiderschapscompetentie om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het waarneembare ongemak dat hiermee gepaard gaat. Ik ga in op het professionele gedrag in de dagelijkse praktijk: Preach what you practice!’