Foto Kate Mangostar

Hoe breng je het geleerde in de praktijk? Daarvoor bieden we een werkvormensessie. Onder leiding van ervaren trainers ga je aan de slag met verschillende methoden van gespreksvoering zoals het Moreel Beraad, Socratische gespreksvormen en Deep democracy. Deze werkvormen kun je daarna gebruiken in je eigen team.

Wat kun je verwachten?

Bekijk het introductiefilmpje.

Wat leer je?

  • Deep democracy
  • Moreel Beraad
  • Socratische gesprek

Trainers

Arne Stoffer

Arne Stoffer is opgeleid als corporate antropoloog en verbonden aan de Academie voor Organisatiecultuur. Hij begeleidt organisatie- en cultuurveranderingen, teamontwikkeltrajecten en geeft trainingen op het gebied van onder andere leiderschapsontwikkeling en management development. Hij is in zijn element als teams of organisaties het lastig vinden om te besluiten, als er onuitgesproken dynamieken spelen of als vertrouwen lijkt te ontbreken. Daarbij maakt hij gebruik van bijvoorbeeld Deep Democracy, inzichten uit Secure Based Leadership en systemisch werken.

‘Het gaat niet zozeer om het uitstellen van je oordeel, maar om het onderzoeken van je eigen oordeel op de achterliggende fundamentele vraag. Door deel te nemen aan een Socratisch Gesprek verfijn je je oordeelsvermogen rond gewetensvolle kwesties die niet op te lossen zijn met behulp van algemene richtlijnen.'
Erik Boers
Na zijn studies Wijsbegeerte en Nederlands, richtte Erik zich op het tot stand brengen van gewetensvolle gesprekken binnen organisaties en in de samenleving; ten dienste van deugdzaam bestuur, vanuit Het Nieuwe Trivium: filosoferen in organisatie.

Overige trainers

Michael Kowalski, decaan NCTV-Academie & Chief Science Officer.
Zie ook Lezing 1 - Ethiek in de praktijk van het openbaar bestuur.

Johan Bouwmeester, docent bij Avicenna – academie voor leiderschap, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), AOG School of Management, auteur van boeken en artikelen over waardegedreven leiderschap en toezichthouder.
Zie ook: Lezing 2 - Persoonlijk waardegedreven leiderschap en de verdiepingssessies.

Praktisch

Behoor je tot de Algemene Bestuursdienst? Ga dan direct naar het ABD-Leerportaal en schrijf je in voor deze sessie.