Toelichting op de visie op publiek leiderschap.

Het profiel van een topambtenaar is opgebouwd uit de kernkenmerken voor topambtelijk leiderschap, aangevuld met eisen die voortvloeien uit de specifieke context van de functie, de voorhanden opdracht én de samenstelling van het aanwezige leiderschapsteam. Dit laatste is in toenemende mate van belang gezien de wetenschap dat de invloed en de impact die een publiek leider kan hebben om het maatschappelijk doel te bereiken in het collectief ligt.

Voor een succesvol team is medebepalend:

  • een goede verdeling over de teamleden van kennis van het domein en nieuwe ervaring en inzichten;
  • resultaatgerichtheid, tegemoetkomend aan de politieke opdracht én aan de maatschappelijke dynamiek;
  • een betekenisvol doel voor de organisatie;
  • het beheersen van het ambtelijk vakmanschap op de bedrijfsvoering, in het bijzonder personeel (inclusief 5R-model), ICT, financiën, en de beleidscyclus (accenten afhankelijk van de rol) en nieuwe manieren van werken (co-creatie, transparantie, communicatie);
  • diversiteit en veelzijdigheid in de teamsamenstelling. Met name op culturele diversiteit valt veel te winnen voor het Rijk, noodzakelijk in het licht van de maatschappelijke opgaven en gegeven het feit dat meer perspectieven in een goed geleid team leiden tot betere resultaten.