‘In verbinding met de haarvaten van de samenleving.’

Publiek leiderschap is gericht op het realiseren van maatschappelijke resultaten in verbinding met de maatschappij, de ambtelijke organisatie en het politiek bestuur. Publieke leiders staan in een politiek-bestuurlijke context voor hun maatschappelijke taak in een tijd die ongekend complex is geworden, waarin de veranderingen razend snel gaan en waarbij de overheid onder een vergrootglas ligt.

Daarom zijn publieke leiders nodig die het leiderschap letterlijk samenwerkend vorm kunnen geven en in verbinding staan met de haarvaten van de samenleving, die bij uitstek integer het maatschappelijk belang dienen en die in staat zijn in deze turbulente context telkens te reflecteren en de juiste vragen te stellen. Leiders die met deze kwaliteiten richting geven, inspiratie bieden en positie kiezen.

En… gaan we met de inspanningen het hoger gelegen maatschappelijk doel bereiken of dichterbij brengen? Wat gaat er veranderen?

‘Paradoxen slechten, snel schakelen, rust creëren.’

Daarbij vergt publiek leiderschap in ieder geval het vermogen om als boegbeeld en waardedrager van de organisatie richting te geven, te inspireren en positie te kiezen (moed) in een politiek-bestuurlijke context, met veel onzekerheden.

Dit veronderstelt het vermogen om paradoxen te slechten, snel te kunnen schakelen in de aard van interventies en rust te creëren. Het type leiderschap dat nodig is voor een organisatie wordt aanvullend bepaald door de context en de opdracht van de organisatie, alsmede de diversiteit in de samenstelling van het team om reflectie, tegenspraak en uiteindelijk kwaliteit te bevorderen. Ambtelijk vakmanschap en kennis van het domein binnen het team zijn randvoorwaardelijk.

De Nederlandse overheid zet in op behoud en versterking van haar toppositie in internationaal vergelijkend perspectief, op het punt van kwaliteit en integriteit van de Nederlandse overheid. Publiek leiderschap staat in dit teken- de staat van leiderschap is daarmee zelf permanent onderwerp van reflectie.

‘Kwaliteiten die iedere publieke leider moet laten zien.’

Er is niet één ideaaltypische leider, er zijn wel kwaliteiten die iedere publieke leider zou moeten laten zien:

Samenwerken
De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.

Reflectie
Beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.