Dit artikel hoort bij: ABD Blad ABD Blad 4 2017

Toptransfer en loopbaanstap

Ellen Bien

Toptransfer

Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer: Ellen Bien, ze was consultant bij GFF Wereldbank USA en is sinds 1 september directeur Financieel-Economische Zaken bij EZ.

Hoe heb je de vier jaren bij de Wereldbank in Washington ervaren?

‘Als een voorrecht. Ik werkte bij een Wereldbank-trustfund dat zich richt op het bestrijden van moederen kindsterfte. Ik voerde daarvoor overleg met zeer bevlogen mensen uit allerlei landen. Daarnaast deed ik onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van results based financing als instrument om moeder- en kindsterfte aan te pakken. De Wereldbank investeert veel in onderzoek. Evidence based besluitvorming spreekt me zeer aan.’

Wat kunnen we van de Amerikanen leren?

‘Dat meer diversiteit leidt tot beter beleid en betere besluitvorming. Verder kunnen we nog wel wat leren van de omgangsvormen van de Amerikanen. Ze zijn daar beleefder dan hier.’

Toch wilde je terug?

‘Voor de school van de kinderen was het handiger om nu te verhuizen. We hebben echt een geweldige tijd gehad. Ook het werk bij de Wereldbank vond ik prachtig. Terug zijn in Nederland is ook weer goed, al mis ik mijn man die nog in Washington werkt. Het voelt ook alsof ik niet ben weggeweest. Ik ken nog veel mensen bij verschillende departementen en heb met een aantal van hen contact gehouden.’

Waarmee ben je als eerste aan de slag gegaan?

‘Met het treffen van voorbereidingen voor de komst van de nieuwe bewindspersonen. We zullen hen wegwijs moeten maken in de financiële consequenties van het regeerakkoord en de gevolgen en (financiële) risico's daarvan voor het beleid.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

‘De uitvoering van het nieuwe regeerakkoord leidt tot wijzigingen in de organisatie, die doelmatig, integer en transparant moeten plaatsvinden. Voor een aantal beleidsterreinen is extra geld beschikbaar. Het is de kunst om die bedragen op een verantwoorde manier uit te geven. Verder is het belangrijk om als ministerie aantrekkelijk te blijven voor nieuw talent. We weten dat dit lastiger wordt naarmate de economie aantrekt. Er is genoeg te doen.’

Lees hieronder over de loopbaanstap van Bianca Rauwenhorst.

Bianca Rauwenhorst

Mijn loopbaanstap

Enkele jaren geleden was Bianca Rouwenhorst (49) toe aan een carrièreswitch. ‘Ik had in 25 jaar tijd verschillende functies bij UWV gehad, waaronder die van programma-manager eDienstverlening en eOverheid. Ik wilde weleens weten hoe ik het in Den Haag zou doen, een heel andere werkcontext. Bij UWV hield ik me vooral bezig met de uitvoering. In Den Haag komen uitvoering, beleid en politiek samen, dat leek me heel spannend.'

In 2014 meldde Bianca zich aan bij ABD Interim. 'Via deze pool kreeg ik in diverse korte opdrachten alle uitdaging die ik zocht. Zo ben ik in de functie van kwartiermaker Keteninformatie Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen onder meer de ministeries van VWS en J&V, politie, zorgorganisaties, patiënten- organisaties  en verzekeraars. Een complexe opdracht, want je krijgt te maken met veel verschillende belangen. Daarnaast spreken de partijen elk hun eigen “taal”. Als het gaat om mensen die bijvoorbeeld gedwongen worden  opgenomen, heeft de politie het al snel over “potentiële boeven". Zorgorganisaties spreken liever over patiënten.'

‘Via de pool van ABD Interim kon ik doorgroeien’

Tactisch en tactvol opereren

'Wat ik heb geleerd in mijn drie jaar bij ABD Interim? Veel, ik overzie de complexiteit van departementale en politieke processen nu sneller en beter. Ook ben ik me meer bewust van de verschillende belangen die (kunnen) spelen als je partijen bij elkaar moet krijgen. Goed luisteren en ook de gaten houden wat er niet wordt gezegd, die competenties zijn belangrijk. Er zijn collega's die soms “strategisch zwijgen”, ook indek- en duikgedrag kom je weleens tegen. Daar moest ik wel aan wennen, want ik ga er meestal met open vizier in, ben wat ongeduldig en noem de dingen graag bij de naam. Tactisch en tactvol opereren, dat gaat me in mijn huidige functies steeds beter af.’

Bianca is tegenwoordig ketenmanager Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en projectdirecteur PGB Trekkingskracht. Als coach bij InterCoach begeleidt ze tevens collega’s in leidinggevende functies.