Wim Geerts was tot voor kort directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 15 juni 2016 is hij secretarisgeneraal bij het ministerie van Defensie. Wat speelt hier? Aan tafel!

Onzekere tijden

‘De urgentie voor onze taken is sinds lange tijd niet zo hoog geweest. We leven in onzekere tijden. Er liggen nieuwe bedreigingen op de loer in het oosten en zuiden van Europa. Denk aan de assertieve houding van Rusland, het jihadisme, de grote migratiestromen. Maar ook aan cyberaanvallen bijvoorbeeld. Allemaal veiligheidsissues die om een antwoord vragen.’

‘Onbevangen blikken blijven nodig’

Opbouwen

‘Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet Unie is er zo’n 25 jaar lang bezuinigd op Defensie. Dat heeft zijn tol geëist. Maar we zijn weer aan het bouwen, gelukkig. Ik vind het buitengewoon boeiend om daar een rol bij te mogen spelen. Dat is toch anders dan steeds maar te moeten bezuinigen.

Onder het huidige kabinet is er een trendbreuk geweest en kreeg Defensie er zo'n 870 miljoen euro bij. Dat is geen luxe, maar broodnodig. De stabiliteit in Europa is in het geding. Dat vraagt om extra inzet en training van mensen en om extra materieel, en dat kost geld. Veiligheid is niet vanzelfsprekend en niet gratis.’

Slagvaardig

‘Met die extra investeringen willen we eerst onze basisgereedheid weer op peil brengen, inclusief die voor grootschalig optreden op hogere geweldniveaus. We willen opleidingen verbeteren, nieuw personeel boeien en aan ons binden, arbeidsvoorwaarden verbeteren. Een goede werkgever zijn kortom. Dat betekent ook dat vrouwen en medewerkers van alle etnische achtergronden en elke seksuele oriëntatie zich bij Defensie thuis moeten voelen. Ik vind dat we daar ons best voor moeten doen.’

'Veiligheid is niet vanzelfsprekend en niet gratis.’

Cyberaanvallen

‘Of ik die nieuwe budgetten voldoende vind? Nee, de begroting is nog lang niet op het gewenste niveau. Ook niet op internationaal gebied. In NAVO-verband is afgesproken dat elk land minimaal 2 procent van het BBP bijdraagt. Nederland zit op 1,16 procent. Een van de grootste uitdagingen bij Defensie is dus om telkens weer heel goed af te wegen waar we onze middelen inzetten.

Zeker is dat Defensie zich ook moet wapenen tegen nieuwe opkomende dreigingen. Daarom is bijvoorbeeld het Defence Cyber Command opgericht dat zich richt tegen cyberaanvallen maar ook offensief kan worden ingezet. Dit jaar wordt het operationeel. We willen geen nieuwe vijanden maken, maar we zijn natuurlijk ook niet naïef.’

Knopen doorhakken

‘Er gaat gelukkig veel goed bij Defensie. Zo kunnen we heel snel een militaire missie ergens in de wereld ontplooien. Maar er zijn ook zaken die beter moeten. Zo vind ik dat de besluitvorming efficiënter moet. Op het ministerie heb ik me bijvoorbeeld hard gemaakt voor het inkorten van paraaflijnen in de beleidsteksten die we elkaar voorleggen. We moeten niet onnodig lang blijven overleggen, maar samen knopen doorhakken waar het kan. Dat is belangrijk.’

Toekomstagenda

‘Bijna alle politieke partijen in Nederland willen meer geld uitgeven aan Defensie. Iedereen ervaart de u rgentie van een sterke krijgsmacht en een sterk Europa. Welke politieke partijen in Nederland na de verkiezingen ook gaan regeren (interview vond eind januari plaats red.) ik heb er vertrouwen in dat we kunnen blijven bouwen. We mogen geen wig laten drijven tussen de landen in Europa.’

SG-overleg

‘Juist in deze onzekere tijden, ben ik erg blij met de goede samenwerking tussen collega’s binnen de ABD. Het wekelijkse SG-overleg ervaar ik als zeer waardevol. We wisselen bruikbare ervaringen uit op het terrein van bijvoorbeeld IT en personeelszaken, zo weten we elkaar te versterken. Onbevangen blikken blijven nodig. Daarom ben ik er voorstander van
de ABD uit te breiden.’