Dit artikel hoort bij: ABD Blad 1

Waarom..., Inspiratie + Lezen, leren & luisteren

Vlag met rijkslogo

Waarom de 3-5-7-regeling muurtjes slecht

Afke van Rijn, directeur Media en Creatieve Industrie bij OCW:

Als ik een paar jaar op een plek heb gezeten, krijg ik vanzelf de kriebels. Ik wil het moment van been there, done that voor zijn. In drie jaar werk je jezelf naar de top van je kunnen en in de volgende twee jaar kun je daarvan oogsten. Daarna heb je nog twee jaar om je volgende carrièremove te maken. Prima. Niet alleen voor mezelf.

Departementen, directies en afdelingen profiteren ook van de verse energie en frisse blik van nieuwkomers. De afgelopen jaren heb ik als directeur Veiligheid en Bestuur bij BZK/VenJ en als directeur Samenleving & Integratie bij SZW, en daarvoor bij EZ, een veelvoud aan dossiers langs zien komen. Met allerhande betrokken partijen voerden we discussies; van het boren naar gas onder de Waddenzee tot over drugsbeleid. Sinds een paar maanden houd ik me bezig met media. Heerlijk al die variatie. Helemaal als ik binnen die issues kan balanceren tussen de ratio en de emotie. Wat zeggen de cijfers en wat het gevoel?

Ik wil schwung kunnen brengen. Zeg nou zelf: lukt jou dat nog na zeven jaar? Door regelmatig over te stappen, kun je de kennis van verschillende departementen, dossiers en mensen beter samenbrengen en zie je bredere verbanden. En je kunt de muurtjes – die in Den Haag vaak nog fier overeind staan – slechten. Is er dan geen enkel minpuntje? Ja, je moet wat vaker afscheid nemen. Maar gelukkig is de Haagse wereld zo klein dat je elkaar ook meestal wel weer tegenkomt.

Vlag met het logo van de rijksoverheid

De inspiratie van Margriet Vonno en Klaas Werkhorst

Margriet Vonno, directeur Bestuursondersteuning bij I&M en Klaas Werkhorst, sectorhoofd Juridische zaken en Wetgevingsbeleid bij V&J, waren te gast bij de Ichthus Collegetour 2017 van hun oude middelbare school.

'Whistle while you work.' Met de opgewektheid en het enthousiasme van de zeven dwergen die dit liedje zingen, waren wij op 14 februari te gast bij de Ichthus Collegetour 2017 van onze oude middelbare school in Kampen. De plek waar we samen 6 jaar in de gymnasiumklas zaten en in 1984 examen deden. We waren uitgenodigd om vwo-leerlingen die voor hun studiekeuze staan enthousiast te maken voor ons werk bij de overheid. En ze te vertellen welke scholing en opleidingen, voor ons werk en onze persoonlijke ontwikkeling, wij gevolgd hebben om op deze plek te komen.

Tijdens een workshop sloegen we de brug tussen Den Haag en Kampen: hoe werkt dat bijvoorbeeld, de financiering van de verbreding van de N50? En wat zou je kunnen doen om appen op de fiets tegen te gaan? Daarbij verbonden we de thema’s van I&M met het wetgevings- en politieke proces en de aanpak van V&J. Ook lieten we zien dat samenwerken loont: zowel vroeger in de klas, als nu tussen departementen.

We kijken terug op een stimulerende trip down memory lane in een functioneel jasje. We hebben Den Haag naar de provincie gehaald en de provincie naar Den Haag. Dat werd over en weer gewaardeerd. En wie weet: misschien zaten er ook nu, net als dik 30 jaar geleden, twee toekomstige ABD-managers in het publiek.

Lezen, leren & luisteren

René van der Burg, directeur Kernprocessen EU, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgde de webinar ‘How to eat the Brexit cake’.

‘Ik volg het nieuws over de Brexit op de voet. Bij RVO.nl geef ik leiding aan de directie die (nationale regelingen die voortkomen uit) Europese regelingen uitvoert. Hieraan is de verantwoordelijkheid gekoppeld van het Europees Betaalorgaan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ik kom in dat verband met grote regelmaat mijn collega’s uit andere lidstaten tegen. Natuurlijk ook mijn Britse collega’s, die nog steeds zeer verrast zijn over de uitslag van het Britse referendum.

Het was daarom interessant het onderwerp tijdens de webinar eens vanuit een andere invalshoek belicht te krijgen. De Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Simon Smits, die de webinar verzorgde ging uitgebreid in op hoe de Brexit wordt beleefd in het Verenigd Koninkrijk en in Europa. Hij had aandacht voor de gevolgen voor de EU in zijn totaliteit en voor de verhoudingen tussen Europa en de Verenigde Staten.

'Ik hoop dat de Brexit mensen aan het denken zet, en niet alleen in Nederland.'

Ook sprak hij over de economische consequenties voor Nederland. Deze zijn voor de agrarische sector fors, gelet op de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk. Als er geen vrije handel meer is, is dat een flinke belemmering. Denk aan de consequenties van grenscontroles en andere voorwaarden voor export ten opzichte van landen van de EU. Ik kan het me niet goed voorstellen wat het zou betekenen als Nederland uit de EU zou stappen. Ik hoop dan ook maar dat de Brexit mensen aan het denken zet, en niet alleen in Nederland.

Chat

Overigens sprak niet alleen de inhoud, maar ook de vorm van de webinar me erg aan. Plaatsonafhankelijk deelnemen aan een inleiding en discussie werkte prima. De ambassadeur en de presentatie waren tegelijkertijd in beeld en daarnaast was er de mogelijkheid via de chat vragen te stellen.

Dat werd volop gedaan door de ruim vijftig mensen die de webinar bijwoonden en Smits ging goed op de vragen in. Ik ga zeker nog eens een webinar volgen van Bureau ABD. Als het onderwerp me aanspreekt en het in mijn agenda past, meld ik me weer aan.’