Dit artikel hoort bij: ABD Blad 1

Toptransfer en loopbaanstap

Cateautje Hijmans van den Bergh

Toptransfer: een interessante overstap uitgelicht

Cateautje Hijmans van den Bergh was interim-directeur bij pensioenuitvoerder APG. Zij is per 1 januari bestuurslid bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

'Ik krijg hier de kans om met 580 professionals samen te werken en met ingewikkelde onderwerpen bezig te zijn.'

Van ‘geld’ naar ‘maatschappij’: van waar de overstap?

‘Voor mij gaven er vier driving forces de doorslag. De focus op toezicht houden, de complexiteit van het werk, de professionaliteit van de organisatie en de maatschappelijke kant. Ik krijg hier de kans om met 580 professionals samen te werken en met ingewikkelde onderwerpen bezig te zijn. Ik houd erg van ‘puzzels’, complexe situaties oplossen geeft me energie, en ik ben ervan overtuigd dat twee meer weten dan één.

Het mooie van deze organisatie is bovendien dat er een heel duidelijke drijfveer is: het draait erom dat de consument het beter krijgt en dat markten beter werken. We weten heel goed voor wie we het doen. Hoewel ik uit het bedrijfsleven kom, is de maatschappelijke kant in mijn carrière ook een rode draad. In mijn studententijd gaf ik al Nederlandse les aan Marokkaanse jongeren. En ik was bijvoorbeeld ook toezichthouder van de Consumentenbond. Of op zoek naar het beste voor de pensioendeelnemer. Wat dat betreft is er ook geen sprake van een ommezwaai: dingen komen juist samen.’

Je sprong op een rijdende trein?

‘Wij vormen een collegiaal bestuur en hebben elke week een bestuursvergadering waarin we samen besluiten nemen. Dat betekent dat ik vanaf dag één mee beslis en verantwoordelijk ben. Ik heb een ‘starterspakket’ mee gekregen voor onder de kerstboom en heb er de eerste week van januari gebruik van gemaakt dat nog veel mensen met verlof waren. Daarna was het met de voeten op de grond en beginnen.’

Wat neem je mee van APG?

‘Bij APG heb ik een innovatieorganisatie opgezet waarbij veel aandacht was voor datagedreven innovatie: Wat betekent big data? En wat kunnen we er mee? Bij ACM gebeurt al heel veel op dit gebied, die ervaring kan ik dus goed combineren.’

Striping Nationale Politie

De loopbaanstap van Mirjam Otten

Mirjam Otten (55) wilde na twintig jaar bij de gemeente Amsterdam nog graag een stap maken. Sinds 1 januari is ze directeur Communicatie bij de Nationale Politie.

‘In Amsterdam was ik achtereenvolgens voorlichter, woordvoerder van burgemeester en het college van B&W, en sinds 2009 directeur Communicatie. Ik had geregeld te maken met lastige veiligheidskwesties en openbare orde zaken', vertelt ze. ‘Denk aan het in goede banen leiden van de Gay Pride, het Koninklijk huwelijk, Sail en twee Eurotops. Een nauwe samenwerking met de politie is dan cruciaal.’

De moord op Theo van Gogh bleef haar het meest bij. ‘Dan is het crisis in de stad en moet je alle zeilen bijzetten. Ook bij de politie komt er veel op je af. En alles wat we doen, ligt elke dag weer onder het vergrootglas. Maar ik vind het juist erg inspirerend om daar zo nauw bij betrokken te zijn. Waarom? Omdat ik steeds voor ogen houd waar we hier met elkaar aan werken: een veilige samenleving.’

‘Met elkaar de organisatie sterker maken’

Het grootste verschil met Amsterdam is dat ze bij de politie op landelijke schaal opereert. ‘En ik heb nu ruim vier keer zoveel collega’s, 65.000 maar liefst’, zegt ze. ‘Ik ga me dan ook volop richten op het leggen en verbeteren van de verbindingen, tussen collega’s en afdelingen. Zo kunnen we met elkaar de organisatie sterker maken. De politie is nog maar pas omgevormd van 26 korpsen tot één nationale organisatie. Op dat gebied ligt er dus nog een mooie uitdaging.’

Naar buiten toe wil de nieuwe directeur Communicatie vooral laten zien voor welke maatschappelijke uitdagingen de politie staat, en hoe ‘haar’ mensen problemen voorkomen en oplossen. ‘Ook als er iets beter moet, zoals onze dienstverlening of de diversiteit binnen de politie, gaan we dat niet verhullen. Ik wil zo transparant en open mogelijk zijn’, zegt ze. ‘Zo blijf je als organisatie betrouwbaar en geloofwaardig.’