Dit artikel hoort bij: ABD Blad 2

Directeurenaanbod leiderschap en TMG Talent Ontwikkel Programma

Waarom een directeurenaanbod leiderschap?

Zoveel ABD’ers, zoveel wensen. Daarop wil Bureau ABD inspelen. Veel directeuren geven aan zich graag verder te ontwikkelen op leiderschapskwaliteiten als samenwerken, reflectie en integriteit. Bovendien moeten directeuren toegerust zijn op de grote maatschappelijke dynamiek die op hen afkomt.

Daarom stellen we op basis van individuele wensen een maatwerkprogramma samen voor directeuren binnen de ABD. Dat kan variëren van een externe cursus, 360 graden feedback tot een groepscoachingstraject door oud-SG Hans van der Vlist. Onderwerpen waarop je verder wilt ontwikkelen mag je zelf aandragen.

Een voorbeeld? ABD’ers bekleden vaak een bijzondere positie, die van hen vraagt om boegbeeld te zijn van hun organisatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ook dit valt te leren. Het verschil ten opzichte van bestaande departementale directeurenprogramma’s is dat het ABD-programma voorziet in jouw individuele behoefte, én dat je bij groepscursussen collega-ABD’ers ontmoet: leren van en met elkaar. Oud-deelnemers ervaren dat als waardevol.

Wacht vooral niet met het kenbaar maken van je wensen op dit gebied. Vraag een gesprek aan bij de MD’er of MD-consultant van jouw departement of een ontwikkeladviseur van Bureau ABD. We zijn benieuwd!

Bram de Klerck, directeur-generaal ABD

TMG Talent Ontwikkel Programma

Om de stap te kunnen maken van directeur naar topmanager heeft Bureau ABD het Topmanagementgroep Talent Ontwikkel Programma, TMG TOP. Vroeger heetten de TMG-potentials ‘DG-abelen’. Met de nieuwe naam is ook het programma aangepast. TMG TOP beoogt bij te dragen aan de leiderschapsontwikkeling van de deelnemers, zodat ze vanuit een persoonlijk startpunt worden voorbereid op de eventuele stap naar een DG-positie.

Bij die stap verandert er veel. Het netwerk wordt groter en de bestuurder moet opereren en zich profileren op een steeds dynamischer en complexer speelveld. Een DG is voor zijn eigen organisatie veelal de ‘laatste in de lijn’ en nog meer de directe adviseur van de minister of staatssecretaris. TMG TOP duurt twee jaar.

Het SG-overleg heeft in mei de nieuwe groep van in totaal 15 TMG-potentials vastgesteld, die in september begint aan TMG TOP: Ronald Barendse, VenJ; Aly van Berckel, FIN; Annemiek van Bolhuis, VWS; Frances Diepstraten, SZW; Anita van den Ende, IenM; Katja Mur, VWS; Marc Roscam Abbing, SZW; Hillie Beentjes, FIN; Anneke van Dijk, VenJ; Erik Jan van Kempen, BZK; Niels Obbink, EZ; Wim Saris, VenJ; Michiel Sweers, FIN; Focco Vijselaar, EZ; Patricia Zorko, VenJ.