Het Utrechtse bedrijf Vitestro brengt binnenkort een autonoom bloedafnameapparaat op de markt, dat elke dag miljoenen handelingen in de wereldwijde zorg overbodig maakt. ‘Zonder RVO was dit heel moeilijk geweest.’

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?

Toon: ‘Bij Vitestro ontwikkelen we een apparaat dat autonoom bloed kan afnemen bij patiënten. Ik kreeg dit idee zo’n zeven jaar geleden, samen met mijn medeoprichter. De vader van een goede vriend kreeg kanker en moest chemotherapie ondergaan. Door chemo verharden je bloedvaten en is het voor zorgverleners lastiger om bloed af te nemen. Je kunt je voorstellen dat misprikken een pijnlijke en vervelende ervaring is voor de patiënt. Zo ontstond bij ons de vraag of technologie de prikprocedure niet zou kunnen verbeteren. Ziekenhuizen en laboratoria waren direct enthousiast, ook vanwege de personeelstekorten in de zorg. Ze begonnen het idee haast aan ons te verkopen, in plaats van andersom! Eind 2017 gingen we van start met drie medewerkers. Inmiddels zijn we met zestig. Daarnaast lopen er nu meerdere pilots met onze bloedafnameapparaten en zijn er al een paar duizend patiënten door geprikt. In de eerste fase bestonden er rondom onze innovatie nog veel technologische vraagtekens en klantonzekerheid. Welke professionele investeerder durft de gok dan te wagen? Tegelijkertijd was dat juist het moment waarop we veel geld nodig hadden. De samenwerking met RVO maakte het mogelijk om ons idee in praktijk te brengen.’

Frank: ‘Bij RVO weten we hoe we dit soort innovaties verder kunnen brengen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het bloedafnameapparaat zeker interessant, maar het gaat ook om de kwaliteit en efficiëntie van het product. Er kleven in het begin altijd risico’s aan een innovatie. Voor een bedrijf zijn die risico’s vaak te groot om alleen te dragen. RVO kan dan net dat benodigde zetje in de rug bieden om daadwerkelijk van start te gaan, of om door te ontwikkelen. Wanneer bedrijven als Vitestro bij RVO aankloppen, doen we eerst uitgebreid onderzoek naar de kans van slagen. Twee andere belangrijke factoren zijn het maatschappelijk en economisch belang. De innovatie van Vitestro scoort op beide vlakken erg hoog.’

Wat is de toegevoegde waarde van jullie samenwerking?

Toon Overbeeke

Toon: ‘In de voorbereiding op onze eerste Europese subsidieaanvraag hebben we veel aan RVO gehad. Ze lazen mee met onze indiening en hielpen bij het voorbereiden van onze presentatie in Brussel. We kwamen terecht in een enorm competitief subsidietraject, met bedrijven vanuit de hele Europese Unie. Dat maakte de training en coaching door RVO des te waardevoller.’

Frank: ‘Toen Vitestro bij ons aanklopte met hun eerste subsidieaanvraag, merkten we meteen dat zij een duidelijk doel voor ogen hadden en al veel energie in hun innovatie staken. Vanaf de eerste fase bleken zij een betrouwbare partner. In die zin bouwt RVO ook echt een relatie op met dit soort start-ups. En Vitestro is een mooi voorbeeld van hoe je als innovatief bedrijf van idee tot omzet kunt aankloppen bij RVO. Voor subsidies of andere financieringsinstrumenten, maar ook voor kennis en begeleiding.’

Wat heeft deze samenwerking jullie geleerd?

Frank de Jonge

Toon: ‘Laat ik vooropstellen dat wij heel tevreden zijn over de samenwerking met RVO en over de toewijding die ook zij tonen. Het is voor ons een cruciale partner geweest om tot dit punt te komen. Natuurlijk hangt de kwaliteit van de dienstverlening ook af van de mensen die op jouw dossier of account zitten. Iedere RVO’er heeft weer een eigen expertise en benadering. De goede relatie maakt de samenwerking extra leuk. Vitestro werkt inmiddels al langere tijd samen met RVO, waardoor we veel kennis hebben van hun dienstverlening en instrumentarium. Instrumenten hebben soms onbedoelde bijwerkingen, zoals administratieve lasten. Het is belangrijk dat we die bijwerkingen samen bespreken, want andere bedrijven lopen hier ongetwijfeld ook tegenaan.’

Frank: ‘Als RVO blijven wij nadenken over het doel dat we nastreven en de werking van ons instrumentarium daarbij. Natuurlijk moeten wij erop toezien dat belastinggeld goed wordt besteed en dat bedrijven hierover verantwoording afleggen. Maar gaan we voor administratieve last en regeldruk, of voor passend en uitvoerbaar beleid? Met die zoektocht naar balans hebben we zo nu en dan te maken. RVO kan de vertaling maken tussen beleid, uitvoering en de wereld van de ondernemers. We moeten elk Nederlands bedrijf in staat stellen zo succesvol mogelijk te zijn.’

Toon: ‘Eind dit jaar hopen we als Vitestro onze eerste betalende klanten te hebben, na vele jaren marktverkenning en onderzoek. Zeven jaar, zonder enige vorm van omzet. Zonder RVO was het heel moeilijk geweest om tot dit punt te komen.’