Burgers moeten in een democratische rechtsstaat als die van Nederland op de overheid kunnen vertrouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Rijksoverheid integer is én daar ook naar handelt. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat het vertrouwen van burgers in de Rijksoverheid daalt, mede door hoe er wordt opgetreden en/of hoe de beeldvorming is in dossiers als de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, migratie en de stikstofcrisis.

 • Wil jij ook blijven werken aan jouw eigen kennis en kunde op het gebied van ethiek en integriteit?
   
 • Staat jouw moreel kompas ook wel eens onder druk “zodra het moeilijk wordt” en wil je leren hoe je daar het beste mee kunt omgaan?
   
 • Hoe staat het met de sociale veiligheid in jouw team en organisatie? En welke bijdrage wil jij hier aan leveren?
   
 • En weet je hoe je integer gedrag op een goede manier bespreekbaar maakt?

Het is duidelijk dat de Rijksoverheid het vertrouwen van burgers (weer) moet zien te verdienen. Hier ligt voor ambtenaren in het algemeen en voor topambtenaren in het bijzonder dan ook een belangrijke opdracht: om met elkaar te werken aan een integere overheid met als doel daarmee het vertrouwen in de Rijksoverheid te herstellen.

Topambtenaren binnen de Rijksoverheid moeten daarom doorlopend aandacht hebben voor het belang van integriteit én hun rol hierbij. Dit is iets dat je moet blijven onderhouden en dat steeds aandacht vraagt. Dit zit onder andere in het geven van het goede voorbeeld, het bespreekbaar maken van integriteit, het adequaat oppakken van incidenten en het leren van incidenten. Integriteit wordt dan ook niet gezien als een karaktereigenschap, maar als een kerncompetentie die dagelijks aandacht en onderhoud vereist.

In deze nieuwe reeks ga je aan de slag met hoe jij concreet invulling kunt geven aan het bij de Rijksoverheid gewenste gedrag op het gebied van integriteit. Ook ontdek je waar je eigen ontwikkelpunten op deze belangrijke kerncompetentie eigenlijk zitten. Door deze reeks te volgen, werk je zelf én met elkaar aan een integere overheid en daarmee ook aan het herstel van het vertrouwen in de Rijksoverheid.

Na afronding van deze reeks:

 • ben je weer helemaal up-to-date als het gaat om ethiek en integriteit;
 • heb je een stevige kennisbasis gelegd op het gebied van ethiek en integriteit, heb je geleerd wat het waarborgen van integriteit in organisaties concreet vraagt aan leiderschap en kun je dit ook toepassen op je eigen situatie;
 • heb je geleerd wat de wetenschap zegt over de waarde en inhoud van een moreel kompas, heb je jouw eigen moreel kompas een stuk scherper en ben je beter in staat dit in de praktijk beter te hanteren;
 • heb je geleerd wat de rol van leidinggevenden is in het creëren en borgen van sociale veiligheid op de werkvloer en daarbij gereflecteerd op de druk die leidinggevenden zelf kunnen ervaren, welke implicaties dit heeft voor sociale veiligheid en voor het vermogen om te leren en te verbeteren;
 • heb je nieuwe vaardigheden geleerd om vanuit dialoog met collega’s en je team in gesprek te gaan over integriteit en ethische dilemma’s;
 • heb je van zowel sprekers van binnen als van buiten de Rijksoverheid kunnen leren hoe zij in hun eigen praktijk omgaan met thema’s als ethiek en integriteit, moreel kompas en sociale veiligheid;
 • heb je uitgebreid kennis en ervaringen kunnen delen met andere ABD’ers, onder begeleiding van experts, en je netwerk stevig uit kunnen breiden.

De opzet

 • Deelnemers van de reeks zijn ABD’er en komen vanuit de gehele Rijksoverheid.
 • De reeks bestaat uit een drietal interactieve lezingen en een workshop van een dagdeel. Verspreid over een periode van drie maanden kost deelname je in totaal twee volle dagen.
 • Elke lezing wordt ingeleid door een wetenschappelijke autoriteit op het gebied van het betreffende thema.
 • Vanuit de praktijk, zowel van binnen als buiten de Rijksoverheid, leveren twee sprekers ook een bijdrage aan het thema van een lezing.
 • Tijdens de lezingen en de workshop is er ruime aandacht voor kennis, het uitwisselen van ervaringen en inzichten met andere ABD’ers, reflectie op het eigen denken en handelen als ook op de praktische toepassing van het geleerde.

Lezingen en workshop

Lezing 1: ‘Leidinggeven aan integriteit’, met Leonie, Maarten Hoekstra en Sander Dalenberg

Lezing 2: ‘Je eigen moreel kompas’, met Muel Kaptein, Kathleen Ferrier en Bas Dunnebier.

Lezing 3: ‘Leidinggeven en sociale veiligheid’, met Sandra Groeneveld, Arthur Kibbelaar en Caroline Koetsenruijter.

Workshop: ‘Op zoek naar het eigen juiste midden’, met Jessica Vuijk.

Je kunt je aanmelden op ABDleerportaal. Daar vind je ook meer praktische informatie en de digitale leeromgeving.