Het is voor de ABD belangrijk dat er zoveel mogelijk goede kandidaten van binnen en buiten de Rijksoverheid solliciteren op ABD-functies. Goede arbeidsmarktcommunicatie en de inzet van research consultants, die specifiek zoeken naar kandidaten buiten het Rijk, zijn daarbij onmisbaar.

‘Openheid en transparantie zorgen voor grotere ABD-arbeidspool’

Foto van Maarten Hilbrandie (Coördinator Communicatie)
Maarten Hilbrandie, Coördinator Communicatie

'Via arbeidsmarkcommunicatie proberen we de pool van mensen die de ABD kunnen versterken te vergroten. Openheid en transparantie staan daarbij voorop’, vertelt Maarten Hilbrandie, Coördi­nator Communicatie bij Bureau ABD. Hij legt uit waarom: ‘Het is belangrijk dat een breed publiek weet wat de ABD is en wat het werk van ABD’ers inhoudt. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom gebruiken we corporate communicatie om de arbeidsmarktcommunicatie te versterken. Zo vertellen we bijvoorbeeld sinds 2021 “het verhaal” achter de benoemingen. Dat wil zeggen dat we niet meer alleen informatie geven over wie op welke functie is benoemd, maar dat we ook de kandidaat en de vacaturehouder zelf laten uitleggen waarom de kandidaat de juiste persoon op de juiste plek is. We merken dat die berichten – met name op LinkedIn – voor veel meer betrokkenheid zorgen.’ Hij verdui­delijkt: ‘De hoeveelheid ‘clicks’ is toegenomen, we hebben meer volgers gekregen en we zien dat veel meer volgers op de berichten reageren. Bovendien is het aantal open sollicitaties enorm toegenomen.’

Foto van Ulrike de Haas (Research consultant)
Ulrike de Haas, Research consultant bij Bureau ABD

Research consultants

Ook de research consultants van Bureau ABD dragen bij aan een zo’n groot mogelijke pool van mogelijke kandidaten voor openstaande vaca­tures. Ulrike de Haas, een van de research consultants bij Bureau ABD, legt uit: ‘De ruim 35 MD-consultants van Bureau ABD verzorgen de werving en selectie van ABD vacatures en ondersteunen de vacaturehouders om de juiste kandidaten te vinden. Zij schakelen mij of een van mijn collega’s in als we ook op zoek zijn naar kandidaten van buiten het Rijk. Hoe ik ver­­volgens aan zo’n kandidaat kom? ‘Ik doe dit werk al een tijdje en heb een groot (LinkedIn) netwerk met potentiële kandidaten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die eerder hebben aangegeven dat ik hen mag benaderen. We hebben bovendien een interne database en ik maak gebruik van ‘informanten’: experts die hun eigen netwerk voor mij inzetten. Ook zoek ik op LinkedIn naar mensen die goed bij het functieprofiel passen.’

Trechter

Ulrike vertelt dat je het search-proces als een trechter moet zien. ‘Ik zoek in het algemeen naar mensen met een flinke dosis leidinggevende ervaring, aangevuld met expertise die nodig is voor de betreffende vacature en stel verschillende kandidaten voor aan de MD-consultant. De kandidaten die het best lijken te passen, benader ik. Daarna volgen persoonlijke gesprekken en vindt er weer een schifting plaats. Pas daarna start de procedure met de selectiecommissie. Overigens komt het natuurlijk ook weleens voor dat een kandidaat afhaakt. Soms is het salaris te laag of het afbreukrisico te groot. Daar wil niet iedereen een goede functie buiten het Rijk voor opgeven. Gelukkig zijn er ook veel kandidaten die na een carrière buiten de Rijksoverheid vanuit hun eigen intrinsieke motivatie juist een bijdrage aan Nederland willen leveren en graag een overstap willen maken.’

Podcasts en video
Maarten vertelt dat Bureau ABD in 2021 ook op andere manieren de ABD meer op de kaart heeft gezet. ‘Zo delen we steeds vaker podcasts en video’s van bijeen­komsten. Zo maakten we onder meer een podcast over de nieuwe visie op publiek leiderschap (zie ook pagina 13) en is het ABD-symposium in verschillende video’s via ons YouTube-kanaal terug te zien.