Feiten & Cijfers

Een gezonde instroom, doorstroom en uitstroom dragen bij aan het op peil houden van de kwaliteit van de ABD en de Rijksoverheid.

Deze balans tussen mobiliteit en continuïteit voorkomt verkokering en versterkt de samenwerking tussen departementen, houdt de top van de Rijksoverheid fris, en zorgt voor brede verspreiding van kennis en ervaring.

Rol Bureau ABD

Bureau ABD draagt in belangrijke mate bij aan de mobiliteit van topambtenaren. Het bureau heeft goed zicht op de expertise en ervaring die nodig is voor ABD-functies en faciliteert de werving en selectie van top­ambtenaren.

Open procedures

Werving en selectie gebeurt doorgaans met open procedures, waarbij vacatures breed worden gepubliceerd. In zeldzame gevallen ruilen ABD’ers van functie, of wordt een ABD’er benoemd zonder openstelling van de vacature. En soms heeft de vacaturehouder al een kandidaat beschikbaar die in principe geschikt is, maar wordt de functie toch opengesteld voor als er nog geschiktere kandidaten komen.

Streepje beige

298 ABD-vacatures online

Bureau ABD zette in 2021 298 vacatures online voor functies bij de ABD (inclusief TMG) en publiekrechtelijke ZBO’s. Daarbovenop plaatsten we ook nog 150 vacatures op onze site van onze convenant- en netwerkpartners, zoals de EU, de Politie, het OM, grote gemeentes en de provincies. Zo maken we het aantrekkelijker voor ABD’ers om ook ervaring op te doen met een functie buiten de Rijks­overheid, en vice versa.

Lijngrafiek ABD-vacatures online 2018-2021

Bezoek website

675.000 mensen bezochten in 2021
www.algemenebestuursdienst.nl.
Waarin waren zij geïnteresseerd?

De best bezochte pagina’s, naast de homepage, waren:

  • Wat is de Algemene Bestuursdienst?: 10.774 bezoekers.
  • Werken als topambtenaar, past dat bij jou?: 8.763 bezoekers.
  • ABDTOPConsult: 6.744 bezoekers.

De best bekeken vacatures waren:

  • Secretaris-generaal VWS: 4.129 bezoekers.
  • Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau: 3.428 bezoekers.
  • Twee leden managementteam directie Erfgoed en Kunsten bij OCW: 3.415 bezoekers.

Nieuwsbrief

De ABD-nieuwsbrief had eind 2021 bijna 8.000 abonnees.
Eind 2020 waren er 7.200 abonnees.

LinkedIn

Het aantal volgers op LinkedIn nam het afgelopen jaar flink toe van 9.700 volgers in 2020 naar 17.000 volgers in 2021.

Streepje beige

INSTROOM > DOORSTROOM > UITSTROOM

Instroom: voor het eerst bij de ABD

In 2021 kwamen in totaal 224 nieuwe ABD’ers bij de ABD werken.
In 2020 waren dit er 171.

Staafdiagram instroom voor het eerst bij ABD

Doorstroom: naar een andere ABD-functie

118 ABD’ers stroomden door naar een andere functie.
In 2020 waren dit er 139.

Staafdiagram Doorstroom naar een andere ABD-functie

Uitstroom: niet langer op een ABD-functie

129 ABD’ers verlieten in 2021 de ABD.
In 2020 waren dit er 124.

Staafdiagram uitstroom niet langer op ABD-functie
Legenda TMG, ABD-topmanagers, ABD-manager
Streepje beige

Nieuwe ABD’ers

In totaal kwamen er in 2021 224 nieuwe ABD’ers bij het Rijk werken.

Iconen instroom nieuwe ABD'ers: van buiten het Rijk, tussen ministeries en binnen een ministerie
Legenda TMG, ABD-topmanagers, ABD-manager

Van buiten het rijk

63 nieuwe collega’s kwamen van buiten de Rijksdienst bij de ABD werken.

Overstap tussen ministeries

38 rijksambtenaren die voor het eerst bij de ABD gingen werken, deden dat met een overstap naar een ander ministerie.

Binnen een ministerie

123 rijksambtenaren die voor het eerst bij de ABD gingen werken, maakten die stap binnen hun eigen ministerie.

Streepje beige

Functieduur bij vertrek uit functie

Verschillende topambtenaren maakten in 2021 een stap naar een andere ABD-functie, gingen ergens anders werken of gingen met pensioen. Na hoeveel jaar in hun oude functie maakten ze die overstap?

Gemiddelde duur van de mensen die een ABD-functie hebben afgesloten in 2021:
Functie Aantal Gemiddelde functieduur
TMG (met benoeming van 7 jaar) 6 4 jaar en 9 maanden
TMG (met benoeming korter dan 7 jaar) 3 3 jaar en 3 maanden
ABD-topmanager 93 5 jaar
ABD-manager 145 4 jaar en 7 maanden
Totaal 247 4 jaar en 9 maanden

Een benoemingstermijn van korter dan zeven jaar is bijvoorbeeld het geval bij functies bij Buitenlandse Zaken (vier jaar), bij een project of programma (voor de duur van het programma), bij ABDTOPConsult, of als iemand bij benoeming binnen zeven jaar de AOW-leeftijd bereikt.

Streepje beige

Benoemingen

In 2021 zijn er 342 mensen gestart op een (voor hen nieuwe) ABD-functie. In 2020 waren dit er 310. Van de 342 kwamen er 63 van buiten het Rijk. Daarmee is er 18% externe instroom.

Iconen Benoemingen: externe instroom, binnen een ministerie, tussen ministeries
Legenda TMG, ABD-topmanagers, ABD-manager

70 ABD’ers stroomden door naar een andere ABD-functie binnen hun departement.

48 ABD’ers stroomden door naar een andere ABD-functie op een ander departement.

Streepje beige

In 2021 startten meer mensen op een ABD-functie dan dat er mensen een ABD-functie verlieten. Dit heeft diverse oorzaken. Onder andere omdat er enkele nieuwe functies bij zijn gekomen, of omdat benoemingen nog hoorden bij een vacature uit 2020, of omdat sommige benoemingen geen vacature kenden, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Ook zijn er in 2021 een groot aantal functies aangemerkt als ABD-functies, met name bij de Belastingdienst. Iedereen die daar in 2021 op functie is gestart, wordt meegeteld. Mensen worden niet meegerekend als ze een functie verlieten waar ze op zaten voordat het een ABD-functie werd.