Feiten & Cijfers
Icoon Diversiteit

Wat er in de maatschappij gebeurt, wordt steeds complexer. Beleid, uitvoering en de controle doen we samen en in verbinding met de maatschappij. Dat lukt alleen als de Rijksoverheid weet wat er in de maatschappij speelt en verbinding kan leggen met verschillende groepen en organi­saties. Dus moet de overheid een diverse en inclusieve organisatie zijn. Bureau ABD zet zich dan ook in voor zichtbare en onzichtbare diversiteit. Denk daarbij aan  gender, leeftijd, culturele of religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie.

De selectie van diverse kandidaten, waarbij de MD-consultants van Bureau ABD de ministeries ondersteunen, speelt daarbij vanzelf­sprekend een belangrijke rol, net als het bevorderen van inclusief leiderschap binnen de rijksdienst.

Hoe oud zijn ABD'ers ongeveer?

De meeste mensen in de ABD zijn tussen de 50 en 55 jaar oud. In het staafdiagram hieronder staat de leeftijdsopbouw per groep binnen de ABD: de TMG (Top­managementgroep), ABD-topmanagers en ABD-­managers. Ongeveer 17 procent is jonger dan 45 jaar. Ongeveer 18 procent is ouder dan 60 jaar.

Illustratie lijst afvinken
Niet alle kenmerken rond diversiteit worden geregistreerd. Daarom kan de ABD niet voor alle kenmerken cijfers geven.
Grafiek leeftijdsopbouw ABD'ers
Streepje beige

Man/vrouw-vertegenwoordiging binnen de ABD

Er werken steeds meer vrouwen in de ABD. Het aandeel vrouwen in de ABD is nu 42 procent. In het staafdiagram hieronder staat de verdeling in vrouwen en mannen per groep binnen de ABD: de  TMG (Top­managementgroep), ABD-­topmanagers en ABD-managers.

Grafiek man/vrouw vertegenwoordiging ABD
Streepje beige

Aantal vrouwen in top stijgt gestaag

Grafiek percentage vrouwen in top 2014-2021