De hoogste topambtenaren – de topmanagementgroep (TMG) – zijn werknemers van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bureau ABD verzorgt namens de minister alle personeelszaken voor de TMG.

Feiten & Cijfers

Het streven is dat TMG’ers vijf tot zeven jaar een functie vervullen. Daarna moeten ze zelf op een andere functie solliciteren, waarbij Bureau ABD hen ondersteunt. Als ze na de benoeming­stermijn niet direct een nieuwe functie hebben gevonden, hebben ze een ‘zoekperiode’ van ten hoogste twee jaar.

Als verlengen vanuit de opgave en orga­nisatie nodig is, kan dat met maximaal twee jaar. Sinds medio 2020 is van deze verlengingsmogelijkheid vier keer gebruik gemaakt.

De selectieprocedure voor vacatures bij de Topmanagementgroep verschilt wezenlijk van die van de selectieprocedure voor de functies voor ABD-manager en ABD-topmanager.

Het belangrijkste verschil: bij de procedure voor TMG-functies adviseert de Voorselectie­commissie de DG ABD of de kandidaten die op de selectielijst staan voor een functie binnen de TMG, ook  echt goed bij deze functie passen. Deze Voorselectie­commissie bestaat uit vier SG’s en de DG ABD en de plaatsvervangend DG ABD, en heeft een externe voorzitter: Lia Belilos.

Hoeveel kandidaten waren er voor een TMG-functie?

In 2021 waren er negen TMG-benoemingen.

Voor twee functies waren er vier of meer kandidaten, voor drie functies waren er drie kandidaten, en voor vier functies waren er twee kandidaten.