Workshop Robotisering en het MBO

Hoe neem je leerlingen, docenten, werknemers, of eigenlijk álle mensen mee in de veranderingen die worden veroorzaakt door robotisering? Dat is het thema in haar workshop, vertelt Inge Vossenaar, Directeur MBO van OCW. ‘Twee gastsprekers laten elk op hun eigen wijze zien wat er allemaal gebeurt om robotisering in het onderwijs naar binnen te halen.’

Onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft aan dat negen procent van de huidige beroepen de kans heeft om (vrijwel) volledig te verdwijnen. Daar zitten beroepen tussen als taxichauffeurs, treinmachinisten, magazijnmedewerkers, postmedewerkers en metaalbewerkers. Er zullen echter vooral ook nieuwe kansen en nieuwe beroepen ontstaan. In deze workshop kregen deelnemers een kijkje in de keuken van het mbo, vooral wat betreft het inspelen op de verandering die robotisering teweeg brengt.

Robots komen naar het mbo

Gastsprekers Peter Scheurwater van MBO Rijnland en Michael Beljaars van het Da Vinci College laten tijdens de workshop beiden vanuit hun eigen ervaring een aantal aansprekende voorbeelden zien van samenwerking vanuit de school met het bedrijfsleven en andere organisaties. Peter vertelt over studenten van het Rijnland die een project uitvoerden voor een nabijgelegen zorginstelling en een goedkope regenmeter voor een non-profit organisatie ontwikkelden. En namens het Da Vinci College beschrijft Michael hun “Duurzaamheidsfabriek”: een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. In het gebouw werken ze samen met grote technologiebedrijven aan met en aan de nieuwste technologieën in de praktijk voor een nieuwe generatie technici.’

Na afloop zegt Inge: ‘De workshop-deelnemers waren verrast door de energie van de initiatieven die er zijn, merkte ik. Bijvoorbeeld over die Duurzaamheidsfabriek, waar al gewerkt wordt met de allernieuwste robotarmen, niet alleen door leerlingen, maar ook door werknemers van de aangesloten bedrijven. Zo werken het bedrijfsleven en het onderwijs al heel nauw samen om alle ontwikkelingen bij te houden.’ Ook de gevolgen van snelle technologische veranderingen voor sommige banen bij bijvoorbeeld COA en DJI kwamen aan bod in de workshop. Beleidsmatig blijft ‘een leven lang ontwikkelen’ een belangrijk onderwerp.

Inge vond het een plezierige workshop.

Het is altijd leuk om te doen, niet alleen omdat je iets van je eigen terrein en enthousiasme kunt laten zien, maar ook omdat je weer nieuwe reacties en inzichten krijgt.