Workshop Robotisering en inspectie

Hoe voorkomen we een wereld vol werkeloosheid, lage productiviteit en ongelijkheid? Door te zorgen dat de vierde industriële revolutie de staat van de wereld verbetert. Dat is de uitdaging waar we als overheid voor staan en dat is waar de inspecties en toezichthouders een belangrijke rol in zien. Marc Kuipers, inspecteur-generaal SZW en Marcel Zandvliet, Programmamanager Inspectieraad, praten de deelnemers in korte tijd bij over de betekenis van digitalisering voor inspectie en toezicht.

‘De impact van digitale innovatie op toezicht is groot’, zegt Marc Kuipers. ‘Dat begint bij de positionering van de inspecties. Vaak is er nog niet nagedacht over wat je als inspectie ‘moet’ met bijvoorbeeld blockchaintechnologie. Digitalisering biedt een kans: door middel van data en gedigitaliseerde processen kunnen we veel beter inzicht krijgen in de zaken waarvan we op de hoogte moeten zijn. Om een voorbeeld van mijn collega-IG van de ILT aan te halen: elke vrachtwagen heeft – wettelijk verplicht -  een tachograaf waaruit wij onze informatie over rij- en rusttijden moeten halen. Maar de werkgever van de chauffeur heeft die gegevens ook, digitaal en vaak nog veel gedetailleerder. Waarom zouden we dan niet zijn informatie gebruiken?’

‘Een ander voorbeeld’, vervolgt Marc, ‘is dat van niet EU-buitenlandse studenten, die niet mogen werken in Nederland. Door handig gebruik te maken van bestaande data en die te koppelen konden we heel doelgericht de verkeerde situaties aanpakken.’ Marc, kort na de workshop: ‘Ik ben blij met de aandacht en input van de workshop-deelnemers: Het was een leuk gesprek. De samenstelling van de groep was divers, dat maakte de workshop levendig.’