Workshop Robots in de zorg

Opereren op afstand, nano-technologie in medicijnen, maar ook de pacemaker: in de geneeskunde is robotisering al volop bezig. Workshopleider Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing, trekt het iets breder en spreekt van digitalisering in de zorg.

Any time, any place, anywhere

High tech mogelijkheden zoals 3D-geprinte organen of nanorobots die door je aderen zwemmen op zoek naar virussen? Dat is niet de focus van de workshop. Het gesprek met de deelnemers gaat vooral over ‘low tech – high impact’ digitalisering, waarmee gezondheid wordt ondersteund en het zorgproces rond de patiënt kan worden georganiseerd.

Door digitale ondersteuning – of het nu beeldbellen is of een e-consult – kan de zorg steeds meer tijd- en plaats- onafhankelijk worden georganiseerd. Het martini-rosso-model: any time, any place, anywhere. Mensen hoeven daardoor niet meer onnodig naar het ziekenhuis, artsen kunnen over de schouder van hun collega meekijken, en mensen kunnen langer thuis blijven wonen omdat sensoren een oogje in het zeil houden.

Regelgevingsreflex

Zoals in alle maatschappelijke domeinen heeft ook in de zorg digitalisering ingrijpende gevolgen voor de rol van de overheid. Thema’s als privacy en cybersecurity vergen steeds meer aandacht en expertise. Maar ook de overheidsrol bij veranderprocessen is in beweging. Van oudsher schieten we al snel in de regelgevingsreflex. ‘Dat moeten we echt doorbreken’, vindt Gelle. ‘We moeten in onze redeneringen beginnen bij het verschil dat we in de samenleving zouden willen zien, en van daaruit terug redeneren naar de overheidsrol.’

Goed gesprek

Omdat het een select gezelschap van vijf mensen betreft, kunnen de geeltjes en viltstiften achterwege blijven. Er ontstaat een goed gesprek, waarin de deelnemers het erover eens worden dat digitalisering ook in de zorg grote veranderingen met zich mee gaat brengen. En dat we daarvan alleen nog maar het begin hebben gezien. Het absorptievermogen van de zorg voor dit soort veranderingen is traditioneel traag, dus de kunst is de juiste knoppen te vinden om zaken te versnellen.

Een conclusie die Gelle trekt, wordt verwoord door prinses Beatrix:

Er is nog veel te doen, en geen tijd te verliezen!