Verhalen kijken

Kunst, hedendaagse kunst, is voor veel mensen een terrein waar ze met een mengeling van angst en geïmponeerdheid naar kijken. De kunstwereld lijkt er soms een waar wetten lijken te gelden die niet voor iedereen even makkelijk te doorgronden zijn. Waarom kan aan een stuk doek met verf zoveel betekenis worden toegekend? En zoveel waarde?

Met andere ogen naar jezelf en de wereld leren kijken.

Je bezoekt een museum en kunstcriticus en schrijver Hans den Hartog Jager laat zien dat er geen enkele reden is tot angst of sterker nog: via het werk van grote kunstenaars als Johannes Vermeer, Vincent van Gogh en Yayoi Kusama kun je juist op een fascinerende, uitdagende manier je wereldbeeld verbreden, een nieuwe visie ontwikkelen op leiderschap en je eigen plek in de maatschappij, en leren omgaan met onzekerheden: een echt goed kunstwerk kent nooit een sluitende conclusie.

Hans den Hartog Jager
Hans den Hartog Jager

Den Hartog Jager, die al jaren voor NRC Handelsblad schrijft over kunst en vele tentoonstellingen heeft samengesteld, brengt zijn verhaal met een combinatie van grote kennis en enthousiasme dat zo aanstekelijk is, dat je na afloop daadwerkelijk met een ander blik kijkt naar de wereld, naar je eigen plaats daarin en word je uitgedaagd de vastgeroeste patronen in je eigen arbeidspraktijk onder de loep te nemen.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Weten wat werkt: evidence based werken in de praktijk

In de bestuurlijke dynamiek van een samenleving op drift spelen er dagelijks vraagstukken die om een antwoord vragen. Bijvoorbeeld na een incident of naar aanleiding van een actualiteit. De schijnwerpers van de media staan aan, de hashtags op social media blijven groeien en de bewindspersoon wil snel kunnen reageren en vooral het liefst zichtbaar handelen. Maar wat is wijsheid in deze situatie? Wat zegt de wetenschap hierover? Hoe kan ik mijn kennispositie zodanig inrichten dat ik altijd de goede kennis paraat heb?

Hoe baseer je beleid en uitvoering op actuele inzichten uit wetenschap en beleidsevaluaties?

Michael Kowalski
Michael Kowalski

Wie wil weten wat werkt doet er goed aan om evidence based werken in de praktijk te brengen. Dit betekent dat beleid en uitvoering op relevante en actuele inzichten uit wetenschap en beleidsevaluaties moeten zijn gebaseerd en zodoende de grootste kans maken om zo effectief mogelijk uit te pakken.

Dr. Michael Kowalski is Chief Science Officer van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en tevens Decaan van de NCTV-Academie. Hij heeft ruim twintig ervaring met wetenschappelijk en inlichtingenonderzoek bij diverse overheidsorganisaties.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Managen vanaf het middenveld van de overheid

Leer hoe de organisatie nu eigenlijk echt werkt! De methoden uit de bedrijfskunde die we behandelen en toe gaan passen helpen je om meer overzicht te houden en ‘los’ te komen van de inhoud van het werk. Op die manier kun je als manager, leidinggevende of staf-professional meer impact en invloed uitoefenen op het proces en de resultaten. Een beter functionerend middenveld zorgt er voor dat de organisatie meer realiseert terwijl het jou minder inspanning kost.

Met minder inspanning meer impact krijgen in je werk.

Marischka Setz
Marischka Setz

Het doel van de workshop is beter zicht te geven op wat er van iedere middenvelder verwacht wordt (ook bij de overheid), hoe je vanaf het middenveld meer impact kunt hebben op hoe de organisatie werkt en inzichten te hebben om meteen in je eigen werk toe te gaan passen. We werken aan de hand van cases en je kunt eigen cases inbrengen. Zo borgen we dat je het maximale inzicht uit de masterclass haalt en je deze inzichten ook direct toe kunt passen.

Marischka Setz, directeur van DNHS Business School, heeft jarenlange ervaring in en met het middenveld van veel verschillende soorten organisaties staat garant voor een informatieve sessie, maar ook voor volop interactie. Zonder ingewikkeld vakjargon weet Marischka de dagelijkse zaken te verklaren door methoden en technieken van toegepaste bedrijfskunde.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Aan de slag met beleid dat werkt

In deze interactieve sessie staan urgente maatschappelijke uitdagingen centraal, rondom de manier van samenleven, de groeiende inkomensverschillen, de wooncrisis en de stijgende kosten van het levensonderhoud. Deze problemen ondergraven het vertrouwen in de overheid. Een grote groep Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd, heeft weinig vertrouwen in de overheid en dreigt af te haken.

Krijg meer inzicht in rollen en belangen tijdens een beleidsproces.

Aan de hand van een actuele casus ga je als groep een rollenspel spelen waarin zo goed mogelijk beleid wordt gemaakt. Het Beleidskompas wordt hierbij als hulpmiddel ingezet. Het doel is om samen te komen tot een goed en gedragen advies aan de minister voor een oplossing waarmee we de mensen structureel recht doen in hun praktijk.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Rijkcollega’s vanuit de verschillende verbeterprogramma’s samen (Beleidskompas, Grenzeloos Samenwerken en Werk Aan Uitvoering) begeleiden je in deze interactieve sessie.

Lisette de Waard (Rijksconsultant), Abdel-Jaouad Ouarraki, Ellen Grooteman, Krijn de Jonge (Beleidskompas) en Susanne van den Oudenhoven (Grenzeloos Samenwerken)
Lisette de Waard (Rijksconsultant), Abdel-Jaouad Ouarraki, Ellen Grooteman, Krijn de Jonge (Beleidskompas) en Susanne van den Oudenhoven (Grenzeloos Samenwerken)

De transformatieve overheid

De ambtenaar als cruciale partij bij transities

We zijn in een tijd van grote maatschappelijke verandering beland. Transities in de landbouw, de energiesector, de mobiliteit, in grondstoffen etc. zijn allemaal urgent. Het gaat ook niet om kleine incrementele aanpassingen maar de hele systemen moeten worden gereconfigureerd. In plaats van de noodzakelijke verandering ontstaat te vaak nog inertie.

Transformatie naar een duurzamere samenleving is heel goed mogelijk. Als we ons als mensheid ergens op richten, worden we er vaak ook heel erg goed in.

De ambtenarij is volgens transitiewetenschappers een cruciale partij, maar ze is nog zoekende naar haar rol en taak bij deze enorme verschuivingen van socio-technische systemen. Bestuurskundige tradities gaven altijd houvast en legitimiteit voor ambtelijk handelen, maar ze lijken nu systeemverandering in de weg te zitten. Het voorkomen van willekeur, zorg draven voor rechtmatigheid, doelmatigheid, efficiency en draagvlak blijven cruciaal, maar misschien zijn er additionele legitimiteitsmechanismes nodig om bezig te zijn met opbouw van het nieuwe systeem en de afbouw van onduurzame.

In deze sessie gaan Marko Hekkert en Rik Braams met jullie zoeken hoe het is om ambtenaar te zijn te midden van noodzakelijk en urgente systeemverandering. Als geen ander weten zij op een toegankelijke en aansprekende wijze een nieuw licht te doen schijnen op het werken aan nieuwe systemen.

Daarnaast wordt er toelichting gegeven op de opzet van het programma van de leergang Transformatieve overheid die eind dit jaar zal starten. Deze leerlijn betreft een samenwerking van het rijk en het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Op basis van eigen casuïstiek zullen deelnemers zich verdiepen in hoe de overheid transformatief te maken.

Marco Hekkert
Marco Hekkert
Rik Braams
Rik Braams

Marko Hekkert is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarvoor was hij hoogleraar Dynamics of Innovation Systems aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht.

Hekkert: ‘Ik vind dat we de transformatie naar een duurzamere samenleving zo moeten proberen te organiseren dat het ook voor mensen goed is. We moeten ook nog gewoon geld kunnen verdienen en voor welvaart zorgen, maar het liefst met zo min mogelijk emissies en milieuschade.’

Rik Braams is innovation officer bij de unit Innovatie in Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en promovendus aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek gaat over de Transformatieve Overheid, de mobiliteitstransitie en de rol van het ministerie bij transities.

Braams: ’Vanuit zowel beleid als de wetenschap werk ik om de samenleving vooruit te helpen. Ik heb de Unit Innovatie in Mobiliteit bij het ministerie van IenW mede vormgegeven vanuit onder andere een transitie lens. Ik vind het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar wereld te blijven kijken.’

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.