De Publieke Zaak van de Toekomst

Hoe standaardiseren we de menselijke maat? Hoe humaniseren we de standaard? Hoe ziet, naast rechtstaat en verzorgingsstaat, de menselijke staat er uit?

Wat betekent dit voor de overheid, de samenleving en maatschappelijk initiatief?

Albert Jan Kruiter
Albert Jan Kruiter

Het instituut voor Publieke Waarden doet actieonderzoek naar de toekomst van de publieke zaak. In deze sessie gaat je onder begeleiding van dr. A.J. Kruiter op zoek naar: Hoe ziet de publieke zaak van de toekomst er uit? Wat betekent dat voor overheden? En de samenleving? En maatschappelijk initiatief? Je krijgt inzicht in de belemmeringen en kansen die wetgeving, financiering, data en organisatievormen bieden om de menselijke staat te organiseren.

Met 25 deelnemers ga je aan de slag om de toekomst van de publieke zaak te ontwerpen rondom een concreet vraagstuk. Dat kan bijvoorbeeld jeugdzorg zijn. Of klimaat. Of huisvesting.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Het juiste doen als niemand kijkt

De omgeving legt steeds meer druk op personen en organisaties. Je wordt niet meer beoordeelt op de vraagt of je handelt naar de geldende wet- en regelgeving, maar of je voldoet aan de verwachtingen, waarden en normen van de omgeving. In deze workshop leer je hoe je met deze veranderende samenleving in jouw eigen werk het beste kunt omgaan. Daarbij staat het principe ‘Het Juiste Doen als Niemand Kijkt’ centraal.

Leer van de lessen uit reputatiemanagement en ethiek voor je persoonlijk integer leiderschap

Frank Peters
Frank Peters

Je krijgt in de workshop praktische handvatten aangereikt om je integer leiderschap en omgevingssensitiviteit verder te ontwikkelen. Zodat je zorgvuldig beredeneerde besluiten kunt nemen.

Frank Peters is oprichter en mede-eigenaar van VIRTUS Communications. Hij zit ruim 30 jaar in het communicatievak en zijn specialismen zijn reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie, stakeholderengagement en integer leiderschap. Vanuit zijn bureau VIRTUS Communications geeft Frank strategisch advies aan opdrachtgevers in het bedrijfsleven, non-profit en de overheid, waaronder TNO, Achmea, Politie, ABN AMRO, KPMG, Robeco, Interpolis, Houthoff, Ajax, en de NOS. Frank doceert op zijn vakgebieden aan een aantal gerenommeerde universiteiten en business schools in binnen- en buitenland.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Een doorbraak in hardnekkige maatschappelijke opgaven is mogelijk!

Het openbaar bestuur wordt geconfronteerd met een lange lijst hardnekkige opgaven. Elke dag proberen jij en je collega’s het beste uit de kast te trekken om de opgaven effectief aan te pakken. De opgaven zijn complex en het is niet duidelijk of bestaande instrumenten het verschil kunnen maken. Tegelijkertijd stellen de toeslagaffaire en de schadeafhandeling in Groningen de relatie tussen overheid en burger fundamenteel op de proef. Burgers, maar ook ambtenaren snakken naar erkenning en willen gehoord en gezien worden.

Pieter Hilhorst
Pieter Hilhorst
Florian Bekkers
Florian Bekkers

Hoe kom je tot een effectieve aanpak als diepgewortelde waarden en de identiteit van mensen in het geding zijn?

Ben jij een ambtenaar die (nog steeds) gecommitteerd is om het verschil te maken? Ben je geïnteresseerd om nieuwe perspectieven te ontdekken die je de toegang kunnen geven effectieve aanpakken te ontwikkelen?

In deze masterclass verdiep je je in de rol die identiteit en zelfbeeld spelen in hardnekkige opgaven. Je ontdekt hoe de invalshoek van identiteit en zelfbeeld een ander licht werpt op hardnekkige en ‘wicked’ opgaven. Doorbraken blijken dan wel mogelijk en je zult proeven aan hoe jij daar sturing aan kunt geven.

Het gaat over wie jij bent als ambtenaar, over of jij contact kunt maken met wat er echt voor mensen op het spel staat, met de echte drijfveren achter weerstand en maatschappelijke complexiteit en het vermogen daar een effectieve aanpak bij te ontwikkelen.

Florian Bekkers is adviseur Strategie, Leiderschap en Programmamanagement bij Vide Advies en was werkzaam als plaatsvervangend directeur Nationale Ruimtelijke Ordening bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Overijssel, het ministerie van AZ en het ministerie van Financiën. Recent rondde hij zijn promotieonderzoek af naar het oplossen van hardnekkige (identiteitsgerelateerde) conflicten getiteld “De Transformatieve Dialoog”.

Pieter Hilhorst is werkzaam als zelfstandig adviseur. Hij was onder andere algemeen directeur/provinciesecretaris van de provincie Gelderland, directeur van de samenwerkende provincies IPO, consultant bij Deloitte en ambtenaar bij de federale overheid van Canada.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Impact op het onbewuste brein

Sinds een jaar of twintig heeft de wetenschap bewezen dat mensen voor het overgrote deel van de tijd onbewust zijn. Dat betekent dat ze voor 98% van de tijd geleid worden door irrationele drijfveren. Wat we inmiddels weten is dat die onbewuste, irrationele mens totaal niet gevoelig is voor een goede uitleg, heldere argumentatie en logische redeneringen.

Stop met pushen! Leer te werken met pull-technieken.

De vraag is dus hoe je invloed krijgt op dat grillige onbewuste van je stakeholder. Hoe creëer je gelijkwaardige verbinding? Hoe draag je zelf bij aan gepercipieerd leiderschap? Hoe creëer je draagvlak voor jouw point of view? Dat gebeurt allemaal in het onbewuste brein. Vanuit Subconscious Impact hebben we 35 gesprekstechnieken ontwikkeld die doordringen in het onbewuste besliscentrum van elke persoon.

Genieke Hertoghs
Genieke Hertoghs

Genieke Hertoghs leert mensen om hun impact te vergroten in communicatie en gedrag. Beïnvloeding van het onbewuste speelt hierin een grote rol. Genieke spreekt over en tegen het onbewuste brein. Je gaat inzien welke enorme rol dat onbewuste brein heeft in dagelijkse communicatie en samenwerking. Weerstand oplossen gaat via de onbewuste route, weet Genieke inmiddels als geen ander.

Genieke is zelfstandig ondernemer en specialist in effectief communicatiegedrag. Samen met Harrie van den Berg ontwikkelde zij het gedachtegoed Subconscious Impact: vanuit invloed op het onbewuste samen meer resultaat bereiken.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.