De samenleving is complex en veeleisend, de opgaven zijn groot en hebben veel kanten. Dat stelt andere eisen aan de overheid – en aan publieke leiders. Het Kompas voor publiek leiderschap – onderdeel van de rijksbrede visie op publiek leiderschap, analyseert en beschrijft de context waarin publieke leiders werken aan die (maatschappelijke) opgaven.

Het Kompas voor publiek leiderschap bestaat uit 5 dimensies en 10 handelingsrichtingen.  De dimensies geven duiding van de context waarin je je leiderschap toont en deelt.  De handelingsrichtingen helpen je om daar verdere invulling aan te geven.

E-learning

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft een e-learning ontwikkeld ter verdieping op de rijksbrede visie op publiek leiderschap. De focus ligt daarbij op de verbinding met jouw werk als leidinggevende.

Lees meer en meld je aan.

10 handelingsrichtingen, 40 leeractiviteiten

Dit jaar hebben we het zomerprogramma gekoppeld aan de handelingsrichtingen van het Kompas. De handelingsrichtingen dienen daarbij als kapstok om de verschillende onderdelen van het programma aan op te hangen, zodat je in je dagelijkse werk een directe link ziet met de onderdelen uit het zomerprogramma.

Bij iedere handelingsrichting kun je kiezen uit vier leeractiviteiten. In totaal bieden we veertig inspirerende lezingen, wandelingen, serious games en online activiteiten. Deze worden aangeboden in de maanden juni, juli, augustus en september.

Elk onderdeel kent twee uitvoeringen: altijd één in Den Haag en één in Zwolle, Den Bosch of Utrecht. Maak je keuze en schrijf je in!

Platform Leiderschapsontwikkeling

Het ABD Zomerprogramma 2023 is opgehangen aan de handelingsrichtingen van het kompas uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap. Wat is volgens jou de handelingsrichting (of richtingen) waar we in ons huidige en toekomstige leer- en ontwikkelaanbod meer aandacht aan moeten besteden? Praat mee!