Stopstrategie

Geen organisatie lijkt eraan te ontkomen: dingen die niets opleveren en wel veel energie en geld kosten. Eindeloos dooremmerende projecten, vergaderingen die alleen maar gehouden worden omdat ze nou eenmaal gehouden worden. We herkennen het allemaal en toch gaan we er mee door. En het wordt alleen maar meer, zo lijkt het. Het werkt niet goed, het put ons uit en we worden er cynisch van. Waarom stoppen we dan niet gewoon? Omdat stoppen óók een werkwoord is!

Als je wilt stoppen, maar niet weet hoe dat moet.

Marije van den Berg
Marije van den Berg

Marije van den Berg is stopstrateeg en neemt je in deze workshop mee in het ambacht van stoppen. Ze is kampioen in het leuk, eenvoudig en aantrekkelijk maken van stoppen en schudt hard aan je overtuiging dat stoppen per definitie verliezen is. Stoppen is belangrijk maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Marije geeft je gerichte handvatten om aan je stopstrategie te werken onder het motto: “dode paarden moet je feestelijk begraven”.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Professionele buikpijn!

Hoe versterken we binnen organisaties de antennes voor onrecht?

Professionals in de uitvoering weten al lang voor een kwestie een schandaal wordt dat het mis gaat. Of dat nu ging om de misstanden met de kinderopvangtoeslag of met het massaal opsluiten van mensen met verkeersboetes.

We hebben een wereld bedacht waarin we complexe problemen opknippen tot kleine problemen die oplosbaar zijn.

Pieter Hilhorst
Pieter Hilhorst

Alleen duurde het heel lang voor die signalen de top bereikte. Het UWV laat zien hoe het anders kan. Zij hebben een maatwerkplaats voor medewerkers met professionele buikpijn. Zo kwamen ze erachter dat een groep mensen die wachtte op een beoordeling voor de WIA-aanvraag klem kwamen te zitten. Met terugvorderingen van tot € 10.000. Het leverde generiek maatwerk op voor 3500 mensen! Wat was het geheim en hoe kunnen organisaties daar van leren?

Hoe organiseer je dat? Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist en geeft inzicht in het opsporen van patronen in situaties waarin mensen klem komen te zitten en het vinden van structurele oplossingen daarbij. In deze workshop leer je hoe organisaties maatwerk structureel kunnen maken.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

De ambtenaar als onderdeel van AI

Met het begrip AI wordt niet alleen een verzameling algoritmes en computers bedoeld: AI is een socio-technologisch systeem waartoe ook de gebruikers behoren en degene die verantwoordelijk zijn voor de implementatie. De overheid behoort dus zelf tot AI en tegelijk verandert ze door de introductie ervan in een iOverheid. Kan de ambtenaar aan dit veranderingsproces nog leidinggeven door betrouwbaar en verantwoordelijk te zijn of worden ook die deugden geautomatiseerd? De onrust in de maatschappij vraagt van de ambtelijke leiding dat ze haar eigen rol als onderdeel van AI-systemen opeist en duidt.

Het is dringend tijd te praten over de toekomst van de overheid nu kunstmatige intelligentie doordringt tot bestuur en regelgeving.

Maxim Februari
Maxim Februari

Schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari is een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. Hij is de auteur van bejubelde romans, essays en columns. In 2008 ontving Februari de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre, en in 2018 de J.H. Heldringprijs voor columnistiek. Hem is de P.C. Hooft-prijs 2020 toegekend. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek Doe zelf normaal.

‘Doe zelf normaal’: onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons. Het is de vraag of we zelf ons gedrag nog kunnen blijven normeren. Te veel kennis over de toekomst dreigt bij deskundigen en aan universiteiten te blijven hangen. Het is tijd die kennis daar op te halen en een publiek gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Onhaalbare opdrachten: hoe voorkom je die?

Herken je je in deze situatie:
“Ik zeg vaak JA als ik een opdracht krijg. Natuurlijk doe ik dat, hoewel ik achteraf merk dat het mij dan toch zorgen of stress oplevert. Dit komt dan omdat de opdracht in de korte tijd niet uitvoerbaar blijkt. Ook komt het soms omdat toch niet helder is wat er nu echt van mij gevraagd wordt of omdat er gewoon geen mensen zijn die mij kunnen helpen.”

Maak ruimte door bij aanvang te onderhandelen over de condities van een opdracht.

Marieke Wilke
Marieke Wilke

Hoe kun je dit voorkomen en hoe doe je dat in je eigen situatie met bestaande opdrachten? In de complexe dynamiek van de Rijksoverheid is het de kunst om grip te hebben op opdrachten en om de kwaliteit te leveren waarvan gedacht wordt, dat die nodig is. Door bij aanvang van een opdracht te contracteren en tijdens een opdracht te hercontracteren, voorkom je dat je je overgeleverd voelt aan ‘de waan van de dag’.

  • Welke condities zijn er nodig?
  • Hoe maak je ruimte om voor aanvang en tijdens de opdracht te onderhandelen over de condities?
  • Hoe word je verleid om ‘ja’ te zeggen tegen een opdracht terwijl de condities er niet of onvoldoende zijn?

Marieke Wilke is gepromoveerd organisatiepsycholoog en daarmee gespecialiseerd in (gedrags)verandering in organisaties. Zij werkt in de rol van interventiekundige voor organisaties in het maatschappelijk-publiek veld.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.