Destructief leiderschap

Inspirerend leiderschap krijgt veel aandacht. Terecht, want het helpt ons verder, geeft energie, leidt tot creativiteit en vernieuwing. Toch hebben we bínnen organisaties ook vaak te maken met de tegenhanger hiervan: destructief leiderschap. De gevolgen hiervan zijn op allerlei manieren terug te vinden in organisaties; laissez-faire-leiderschap, torenhoge ambities, pestgedrag en bestuurlijk wegkijken zijn op veel plekken aan de orde van de dag.

Joost Kampen
Joost Kampen

Destructief leiderschap speelt een sleutelrol in verwaarloosde organisaties? Wat kun jij doen?

Destructief leiderschap wil niemand en toch is het een veel voorkomend fenomeen. Hoog tijd dus om hier aandacht aan te geven: wat maakt iemand een destructieve leider? En hoe voorkom je het in je organisatie?

Er is inmiddels veel onderzoek en kennis opgedaan over destructief leiderschap. Joost Kampen legt de verwaarloosde praktijken bloot die aan dit verschijnsel ten grondslag liggen. Ook laat hij zien hoe destructief leiderschap voorkomen en geheeld kan worden.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Risicoleiderschap

Als publiek leider werk je dagelijks aan complexe samenlevingsvraagstukken in een dynamische, meerduidige, polariserende en daardoor onzekere wereld.

Durf als leider doelgericht om te gaan met risico’s en kansen.

Martin van Staveren
Martin van Staveren

Hoe kun je in deze complexe, onzekere wereld waardevolle opgaven realiseren en maatschappelijke waarde creëren? Niet risicomanagement, maar risicoleiderschap helpt hierbij. Risicoleiderschap staat voor het doelgericht durven omgaan met risico’s én kansen.

Martin van Staveren is expert op het gebied van risicomanagement en risicoleiderschap. Hij geeft een interactieve workshop waarin je een concrete introductie krijgt in het waarom, wat en hoe van risicoleiderschap. De workshop bestaat uit een afwisseling van beknopte theorie over risicoleiderschap en het toepassen van de theorie via de risicodialoog. Martin geeft onder meer inzicht in onze zogenoemde VUCA-wereld met wilde vraagstukken en je leert de belangrijkste vaardigheden voor risicoleiderschap.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Polarisatie

Liesbeth Bonekamp
Liesbeth Bonekamp
Jeroen van Erp
Jeroen van Erp
Mariken Gaanderse
Mariken Gaanderse

Stap in elkaars leefwereld met Virtual Reality.

Polarisatie is de dynamiek waarbij twee groepen steeds verder uit elkaar drijven omdat ze elkaar niet meer begrijpen en als gevolg daarvan elkaar gaan bestrijden. Een deel van de oplossing is om te gaan werken aan begrip voor elkaar door in elkaars wereld te stappen, want als je onderdeel bent van elkaars wereld ontstaat er meer empathie. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Jeroen van Erp, Mariken Gaanderse en Liesbeth Bonekamp ontwikkelden met behulp van Virtual Reality (VR) een manier waarop je empathie en sociale cohesie kunt vergroten. Door middel van VR worden groepen die tegenover elkaar staan weer dichter bij elkaar gebracht. Simpel gezegd stappen de groepen ‘letterlijk’ elkaars leefwereld in.

En het werkt. Door VR technologie is er enerzijds afstand waardoor iedereen rustig haar of zijn verhaal kan vertellen. Anderzijds krijgen ze een inkijkje in elkaars normale leven wat empathie en gedeeld leed oplevert.

In deze workshop krijg je inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken en hoe je met behulp van VR sociale cohesie kunt vergroten. Gezamenlijk onderzoek je hoe je in je dagelijkse praktijk een verbindende interventie kunt vormgeven om maatschappelijke spanningen tegen te gaan.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Van chaos naar orde

De huidige samenleving die door verschillende wetenschappers wordt aangeduid als een netwerksamenleving, een vloeibare samenleving of als een improvisatiemaatschappij, stelt de overheid en haar maatschappelijke partners voor grote en onvoorziene uitdagingen.

Wat vraagt het omgaan met complexe vraagstukken van leiderschap?

Uitdagingen die zich niet eerder hebben voorgedaan en zo omvangrijk en complex zijn dat ze niet met het leiderschap van één individu of partij kunnen worden opgelost, maar vragen om samenwerking en verbondenheid tussen partijen.

Claudia van Mourik
Claudia van Mourik

Tijdens de workshop wisselen actuele (academische) inzichten en praktijkervaring elkaar af en staan dialoog, reflectie en het leren en inspireren van elkaar centraal.  Daarnaast onderzoeken we aan de hand van een aantal casussen en stellingen de eigen leiderschapspraktijk en inventariseren we een aantal praktische handvatten om (te leren) effectief met complexe vraagstukken om te kunnen gaan.

Claudia van Mourik is als docent en leermanager verbonden aan het Zijlstra centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt zij als zelfstandig consultant, trainer en leiderschapscoach. Claudia is gespecialiseerd in de thema’s: leiderschap, leren en complexe vraagstukken. Op deze thema’s promoveerde zij in oktober 2022 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.