De Beleidsbubbel

We kunnen er niet meer om heen; het overheidswerk moet beter. Met de huidige manier van beleid maken komen we er niet. Marije van den Berg noemt het de beleidsbubbel, ze schreef er een boek over. De publieke kwaliteit, de staatsrechtelijke kwaliteit en vooral ook de kwaliteit van onze gemeenschap moet omhoog. Dat kunnen we niet meer fiksen met een driesporentraject, een uitzondering op de regel, visies en plannen van aanpak, een grotere afdeling, en heel veel vergaderen.

Leer hoe je liefdevol de bubbel laat leeglopen

Marije van den Berg
Marije van den Berg

Wat wel? We moeten de beleidsbubbel laten leeglopen. Marije van den Berg, procesbegeleider in de publieke sector, vertelt in deze bijeenkomst wat ze hiermee bedoelt. Ze leert je mechanismen herkennen waardoor de beleidsbubbel groter en sterker wordt (zodat je ze kunt stoppen) en óók dat we moeten leren om beleid te beheren in plaats van beleid te maken.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Veranderkracht met burgerberaden

Democratieën staan wereldwijd onder druk. Het debat tussen burgers en politiek verhardt en grote kwesties lijken niet opgelost te kunnen worden. Kunnen burgerberaden hier een positieve rol in spelen? Kunnen gewone, gelote burgers zonder specifieke vooropleiding zich buigen over grote transitievragen?

Kunnen gelote burgers zonder specifieke vooropleiding zich buigen over grote transitievragen?

Eva Rovers
Eva Rovers foto: Frank de Ruiter

Eva Rovers is cultuurhistoricus en medeoprichter van Bureau Burgerberaad. In deze bijeenkomst vertelt ze hoe burgerberaden werken, hoe ze worden samengesteld en waarom ze een betere vertegenwoordiging vormen van de maatschappij dan de politiek. Eva stelt dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd en neemt je mee langs een aantal voorbeelden uit de landen om ons heen. Op meer dan vijfhonderd plaatsen ter wereld praten en beslissen inwoners inmiddels actief mee over de toekomst van hun dorp, gemeente of land. Welke lessen zijn hieruit te trekken? Wat maakt een burgerberaad succesvol?

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Zwaaien, springen, roepen

Een fabriek of bedrijf binnenhalen voor banen en inkomen, dat kale recept werkt niet meer om de economie in een regio aan te zwengelen. Burgers vinden veel meer belangrijk dan alleen euro’s. In Friesland is het zoeken wat dan wel te doen voor een duurzame, sociale economie. Het heet de Friese paradox. Friesland scoort consequent laag op zaken als inkomen en opleiding. Toch zijn Friezen gelukkiger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Als het gaat om welzijn zoals het ervaren geluk, gezondheid, het doen van vrijwilligerswerk, komen ze namelijk beter uit de bus. Het zijn de zachtere waarden in de samenleving versus de harde economie. (uit: Trouw, 6 oktober 2022).

De Friese paradox is een goed voorbeeld van hoe anders het thema ‘brede welvaart’ soms door inwoners van een bepaalde regio wordt beleefd, en dat er soms grote verschillen zijn per regio als het gaat om wat er nou echt belangrijk is. Dát er verschillen tussen regio’s zijn op het gebied van brede welvaart is een historisch, bekend gegeven. Het vormt echter wel een belangrijk deel van de puzzel die steeds door overheden gelegd moet worden ten behoeve van een welvarend Nederland, alle regio’s inbegrepen!

Marijn Molema
Marijn Molema

Hoe randstad en regio’s beter kunnen samenwerken

De vraag is hoe je als Rijksoverheid steeds het beste met deze regionale verschillen kunt omgaan. Als ABD’er is het belangrijk om te begrijpen waar regionale verschillen vandaan komen, welke spanningen ze in de afgelopen decennia hebben opgeroepen – en tot welke problemen ze soms hebben geleid - maar vooral ook om te weten hoe je deze verschillen in je eigen werkpraktijk kunt gebruiken, bijvoorbeeld om de samenwerking tussen regio’s te verbeteren of beleid hier beter op af te kunnen stemmen.

Marijn Molema is plaatsvervangend directeur van het Planbureau Fryslân en bijzonder hoogleraar ‘Regionale Vitaliteit & Dynamiek’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit een politieke en wetenschappelijke invalshoek draagt Molema bij aan discussies over de brede welvaart van Nederland, in zijn geheel en zijn regionale delen.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Ambtelijke helden gezocht

De behoefte aan publiek leiderschap is groter dan ooit. Ons grotendeels onzichtbare ambtenarenkorps kan hierin een cruciale rol spelen. Meer dan we ons wellicht realiseren. Om hun rol effectief te vervullen, moeten ambtenaren ruimte krijgen èn pakken.

We hebben ambtelijke helden nodig die deskundig en kritisch adviseren; zonder zorgen over reputatie en carrièreverloop.

We hebben, kortom, ambtelijke helden nodig die deskundig en kritisch adviseren; zonder zorgen over reputatie en carrièreverloop. Wie zijn deze ambtelijke helden, wat moeten ze kennen en kunnen en hoe kunnen ze worden ontdekt, gekoesterd en ontwikkeld?

‘Ambtelijke helden gezocht - Hoe een nieuwe generatie publieke leiders onze overheid weer uit het slop gaat trekken’ is een kritisch en actueel essay. Bestuurskundige Zeger van der Wal neemt de lezer mee op reis door het boeiende en uitdagende speelveld van publiek leiderschap van vandaag en morgen. 

Zeger van der Wal
Zeger van der Wal

Prof. dr. Zeger van der Wal is een veelgevraagd internationaal gastspreker, adviseur, docent en onderzoeker. Hij bekleedt sinds 1 mei 2016 als bijzonder hoogleraar de Ien Dales Leerstoel aan de Universiteit Leiden en het CAOP. Hij is daarnaast als hoofddocent verbonden aan de nummer 1 universiteit in Azië, de National University of Singapore.Geïnspireerd door zijn jarenlange internationale ervaring en actuele wetenschappelijke inzichten, presenteert hij zeven typen leiderschap voor ambtelijke helden.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.