Werken vanuit je persoonlijk kompas.

In deze snel veranderende en complexe wereld moeten organisaties wendbaar zijn met leiders die steeds inspelen op wat er om ons heen gebeurt. Het gevolg is dat leiders steeds reactiever worden, we hollen achter de feiten aan zonder te weten waar we naar op weg zijn.

Wat geeft jouw werk betekenis?

Bovendien moeten er keuzes gemaakt worden, je kunt niet in gelijke mate tegemoet komen aan de wensen van alle stakeholders, soms moet je kiezen wat het zwaarste weegt. Leiders en organisaties hebben in deze tijd niet alleen een flexibele en wendbare houding nodig, maar ook een innerlijk kompas. Zodat je bij jezelf te rade kunt gaan wat wijsheid is, wat juist is, en niet alleen wat handig of passend is. Een innerlijk kompas geeft houvast, ongeacht de omstandigheden en de ontwikkelingen om je heen. Het helpt je om op koers te blijven als de buitenwereld van alles van je verwacht.

Lenette Schuijt
Lenette Schuijt

Lenette Schuijt begeleidt organisaties en bestuurders op het gebied van leiderschap, visie, zelfsturing en innoveren. In deze workshop gaat ze met je aan de slag met vragen zoals: Hoe weet je nu wat de juiste keuze is als de teamleden allemaal een eigen mening hebben? Het is belangrijk dat je je eigen innerlijke kompas hebt waardoor je weet: dit is goed, dit deugt. Hoe ziet voor jou ‘het goede doen’ eruit en hoe houd je dat overeind in een omgeving waar macht en belangen een belangrijke rol spelen? En hoe kun je je eigen kompas vertalen naar je dagelijkse agenda?

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

De psychologie van overtuigen

Overtuigen is essentieel voor succes. Niet alleen voor Ghandi en de Obama’s: leiderschap, onderhandelen en stakeholdermanagement, maar ook verandering en dwarse ideeën vragen om maximaal charisma. Het beste plan hebben is niet genoeg.

Pacelle van Goethem
Pacelle van Goethem

Pacelle van Goethem is gedragswetenschapper en bestseller auteur over overtuigingskracht. Ze weet dat overtuigingskracht geen aangeboren verschijnsel is, maar iets wat iedereen zich aan de hand van regels en logica eigen kan maken.

Leer hoe je door neurobeïnvloeding mensen met je meekrijgt.

Hoe werkt neuro beïnvloeding? Hoe krijgen we mensen mee? Pacelle onthult de wetmatigheden tijdens deze workshop in het ABD Zomerprogramma. Met logica, relativeringsvermogen, hilarische inzichten en veel onthutsend effectieve, direct bruikbare tips. Hier alvast de eerste: bestudeer jezelf als je ontspannen bent. Dan ben je het krachtigst, heb je de meest autoriteit en ben je het aardigst. En je hebt meer lef en durft meer buiten de kaders te denken.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Non-verbale communicatie

Dagelijks voer je allerlei gesprekken in een complex krachtenveld. Je wilt in deze gesprekken verbinding leggen, impact maken en meer regie ervaren. Kennis van non-verbale communicatie is hierbij geen optie, maar een must. De non-verbale signalen liggen voor het oprapen en je kunt leren hier effectiever mee om te gaan.

Hoe maak je effectiever gebruik van non-verbale signalen?

Daniëlle Regnerij
Daniëlle Regnerij

Daniëlle Regnerij heeft zich gespecialiseerd in non-verbale communicatie. Ze leert je in haar workshop het belang en het doel van non-verbale communicatie in onze gesprekken. Ze laat je onder meer zien hoe de ‘eerste Indruk’ werkt en wat dat doet met het verloop van het gesprek en ze geeft aandacht aan de top-10 van non-verbale signalen en hun duiding.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Conflict-eren

  • Hoe herken je disfunctioneel en stil conflict?
  • Hoe verander je disfunctioneel en stil conflict in functioneel conflict?
  • Hoe zet je functioneel conflict in om verandering te veroorzaken;
  • Hoe ga je om met de spanning die inzetten van functioneel conflict met zich meebrengt.
Shirine Moerkerken
Shirine Moerkerken

'Conflict is niet iets wat je moet willen vermijden, maar iets wat je moet willen opzoeken,' aldus Shirine Moerkerken. 'Conflict is noodzakelijk, functioneel, levert de benodigde variëteit op bij het vinden van innovatieve oplossingen in complexe, vastzittende maatschappelijke vraagstukken.'

Shirine Moerkerken is veranderkundige en auteur van het boek 'Conflicteren' dat genomineerd werd door de Orde van Organisatieadviseurs als boek van het jaar 2022. Zij richtte Strange | Strategy and Change op, een netwerk van interventiekundigen en kunstenaars die het bestaande denken binnen organisaties veranderen op een methodisch verantwoorde en voor betrokkenen respectvolle en veilige manier.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Conflict is noodzakelijk, functioneel en heb je nodig om complexe vraagstukken op te lossen.