Ben jij een bewogen leider met 'samen' in de vingers?

In elk recent bestuurs- en coalitieakkoord staat het woord talloze keren: Samen! Klinkt krachtig en veelbelovend, maar in de praktijk is 'samen' nog niet zo makkelijk... In deze turbulente 'tussentijd', waar de oude spelregels steeds slechter werken en we bezig zijn de nieuwe uit te vinden, hebben we speciale leiders nodig. Mensen die in staat zijn meerwaarde te realiseren met anderen, in plaats van voor anderen.

In deze workshop deelt Ferenc van Damme met veel passie praktijkervaringen en geeft hij richting aan manieren van denken en doen die positieve energie en optimisme genereren.

Hoe betrekken wij onszelf bij het stijgende aantal mensen die vitaal hun eigen weg zoeken?

Ferenc van Damme
Ferenc van Damme (foto: Theo Smit)

Ferenc van Damme is participatiestrateeg en initiatiefnemer van Studio Vers Bestuur bij de provincie Overijssel. In zijn workshop deelt hij met veel passie de inzichten, praktijkervaringen en keiharde cijfers die hij heeft opgedaan. En het is nooit saai bij Ferenc! Hij geeft op zijn eigen wijze richting aan manieren van denken en doen die positieve energie en optimisme genereren.

Bepalende woorden zijn volgens hem: Echtheid, Openheid, Vertrouwen en Eigenaarschap.
En doen! Vooral ‘Doen’!

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Betekenisvolle werkrelaties

Complex en onoverzichtelijk werk vraagt veel van de onderlinge samenwerking tussen medewerkers en tussen groepen. De spanning die het werk met zich meebrengt komt tot uiting in de werkrelatie en de patronen die daarin actief worden. Vanuit onze menselijke poging onszelf te beschermen, kunnen we gemakkelijk in onproductieve patronen verzeild raken.

Hoe stop je verlammende welles-nietespatronen in relevante werkrelaties?

Ina Ahuis
Ina Ahuis

Werkrelaties waarin we ons niet thuis voelen, nodigen eerder uit tot overleven dan tot samenwerking, creativiteit of wendbaarheid. Dat verklaart waarom we in de ene situatie kunnen schitteren en in de andere situatie staan te schutteren. En waarom we soms geen initiatief nemen, ons talent niet inzetten en ons niet aan eerder gemaakte afspraken houden, terwijl we dat wel zouden willen.Het helpt dan niet om afspraken opnieuw te maken of mensen en groepen weg te zetten als incompetent of onbetrouwbaar. Het antwoord ligt meer besloten in het versterken van de onderlinge werkrelaties.

Ina Ahuis is gespecialiseerd in leren en ontwikkelen in organisaties. Zij gaat in deze workshop aan de slag met patronen in de samenwerking, met de logica van inconsistent gedrag in het werk en met het effect van systemische en persoonlijke triggers op werkrelaties en resultaten. Welke interventies kan je inzetten om de onderstroom positief te beïnvloeden?

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

De samenwerkingscode

Aandacht voor het proces van samenwerken is er genoeg. Maar de vragen die eraan voorafgaan, daar besteden we veel minder aandacht aan. De vraag waaróm we eigenlijk willen samenwerken, welke opties staan tot onze beschikking en welk type van samenwerken past bij de situatie. Deze vragen gaan niet over samenwerken, maar over samenwerkingsverbanden.

Welke samenwerking past welke situatie – en wat zijn dan de consequenties?

Martijn Daalder
Martijn Daalder

Martijn Daalder is specialist bij het inrichten, besturen en transformeren van complexe samenwerkingsverbanden. Hij ontwikkelde de samenwerkingscode. Want als we zoveel verwachten van samenwerking, dan moeten we tenminste dezelfde taal spreken over die samenwerking. De samenwerkingscode biedt één code voor iedereen die wél wil, maar weet dat die er met alleen goede wil, blind vertrouwen en mooie woorden niet gaat komen.

In deze workshop ga je aan de slag met De Samenwerkingscode met voorbeelden van succesvolle en falende samenwerkingsverbanden en oefeningen voor één gemeenschappelijk vocabulaire voor samenwerkingen.  

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.

Samenwerken in netwerken

In vrijwel alle sectoren verbinden mensen en organisaties zich in samenwerkingsverbanden rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. Professionals en managers kunnen er niet meer omheen: er wordt steeds meer maatschappelijke waarde gecreëerd in deze netwerken.

Hoe maak je een samenwerking kansrijk?

Samenwerken in netwerken, allianties en strategische partnerships blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Netwerkleiderschap is nodig om de kans op succesvol samenwerken te vergroten. Deze vorm van leiderschap gaat over het creëren van de juiste condities en het vervullen van alle benodigde netwerkrollen.

Edwin Kaats
Edwin Kaats (foto: Wiep van Apeldoorn)

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op samenwerken? Hoe maak je een samenwerking kansrijk? Heb je wel voldoende praktische handvatten om je op een goede manier tot samenwerkingsverbanden te verhouden en hier succesvol in te acteren?

Edwin Kaats is oprichter en mede-eigenaar van Common Eye, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerken.  Hij gaat in deze workshop met je aan de slag om antwoorden te vinden op vragen als: Wat maakt samenwerken een uitdaging voor mensen en organisaties? Hoe staat een samenwerking ervoor, wat gaat goed en wat vraagt aandacht? Wat kunnen we doen om een samenwerking beter te laten functioneren? Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die jouw organisatie houvast biedt. Werk aan een gedeelde ambitie, doe recht aan motieven en belangen, heb oog voor groepsdynamiek en doe de juiste dingen op het juiste moment.

Helaas! Deze activiteit wordt niet meer aangeboden.