Dit artikel hoort bij: ABD Blad ABD Blad 2018

Loopbaanstappen

Robert van der Zwan

Robert van der Zwan

Robert van der Zwan werd in juli benoemd als MT-lid van de directie Ondernemerschap bij EZK. ‘Ik was hiervoor vijf jaar hoofd van
de afdeling Mediabeleid bij OCW. Met veel plezier, maar het ging weer kriebelen. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan leerde ik Paul Thewissen kennen, hij vervulde toen deze functie. Na wat gesprekkenbesloten we tot een ruil. Dat ruilen gaat natuurlijk niet zomaar. De betrokken leidinggevenden moeten het eens zijn met de ruil.

In verschillende gesprekken met managers en (potentiële) nieuwe collega’s onderzoek je samen of het een goede match is, en of je kennis, ervaring en interesses aansluiten bij de nieuwe functie. Gelukkig bleek dat zowel voor Paul als mij het geval. Bij EZK ben ik op een rijdende trein gesprongen; veel beleid staat al stevig op de rails. Denk aan het innovatiebeleid waarbij EZK bedrijven ondersteunt en stimuleert om te investeren in innovatie. Of aan het Techniekpact voor het terugdringen van het groeiende tekort aan goed opgeleide technici. Vooral de brede scope en maatschappelijke impact van deze functie spreken me aan. We houden ons hier onder meer ook bezig met onderwijs en de energietransitie.

Wat je voor deze functie in huis moet hebben? Je moet sterk zijn in strategievorming, medewerkers kunnen coachen, gevoel hebben voor politieke verhoudingen, inhoudelijk op de hoogte zijn van diverse beleidsterreinenen ontwikkelingen én snel kunnen schakelen. Zo komt het geregeld voor dat in de Tweede Kamer vragen worden gesteld, bijvoorbeeld, zoals onlangs, over de dividendbelasting. Dan wil de minister snel een advies van ons. Of er moet snel input geleverd worden voor een werkbezoek van de staatssecretaris. Ik houd van die dynamiek. Die banenruil heeft zeker heel goed uitgepakt.’

Scroll naar beneden voor de loopbaanstap van Simone Roos.

Simone Roos

Simone Roos

Simone Roos maakte onlangs de overstap van directeur-generaal Overheidsorganisatie bij BZK naar Griffier van de Tweede Kamer.
Daarvoor was ze onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij OCW en lid van de Raad voor de rechtspraak. ‘Ik had al eens eerder mijn gedachten laten gaan over deze unieke functie. Er is maar één Tweede Kamer. Toen ik de vacature zag, dacht ik maar één ding: “het is nu of nooit”, zo vaak komt deze plek niet vrij.

Als griffier ben ik aanwezig bij veel belangrijkedebatten. Het parlementaire proces is van grote betekenis voor iedereen in Nederland. Ik zit letterlijk in het hart van de democratie. De sfeer van deze politieke arena vind ik geweldig. Soms gaat het er hard aan toe, andere keren is er veel consensus. Het is van tevoren nooit helemaal in te schatten. Dat past bij me, ik houd ervan als snelacteren noodzakelijk is.

Als Griffier heb je een dienstbare functie. Je adviseert de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van het Kamerwerk. Daarnaast geef ik leiding aan de 600 ambtenaren die werken voor dit Hoge College van Staat. De tijdelijke verhuizing van het parlement naar de Bezuidenhoutseweg en de renovatie van het Binnenhof zijn grote projecten die daar bij komen. Het snel schakelen tussen verschillende rollen en niveaus maakt het werk uitdagend.

Het reglement van orde, de regels die de Tweede Kamer hanteert, zijn nieuw voor me. Die wil ik goed in de vingers krijgen. Ik sta daarbij open voor goede adviezen van collega’s. Ik ben sowieso erg van het feedback ontvangen en geven, het is een middel om de organisatie en jezelf te blijven verbeteren. Daar draait het toch om. De werksfeer is hier ontzettend positief. De beroepstrots is bij iedereen diep geworteld. Dat is een mooie basis om de organisatie samen verder te ontwikkelen en de Tweede Kamer een sterke positie in ons staatsbestel te kunnen blijven geven.