Timon Verheule was waarnemend directeur Elektriciteit bij het ministerie van EZK. Hij is nu directeur Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW.

'Vanaf week één viel ik met de neus in de boter. Zo kon ik direct al aanschuiven bij de gesprekken met sociale partners over de extra middelen voor de aanpak van het lerarentekort. Op vrijdag 1 november tekenden we een convenant voor substantiële extra middelen. Na dat weekend trok de Algemene Onderwijsbond (Aob) haar handtekening helaas terug, maar de andere partijen blijven de overeenkomst steunen. De daaropvolgende begrotingsbehandeling en staking door leraren maakten tegelijkertijd wel duidelijk dat het lerarentekort de komende jaren nog een flinke inzet van ons vraagt.

Bij OCW voelde ik me snel thuis. Ik ben ontzettend warm ontvangen. De mensen en dossiers zijn nieuw, maar de manier van werken komt overeen met die van EZK. Ook speelt mee dat ik uit een onderwijsfamilie kom. Mijn vader was leraar Engels op een middelbare school en mijn opa directeur van een kweekschool en DG bij OCW. Thuis ging het dus vaak over het onderwijs.

Ik ben econoom en kijk ook met die bril naar de thema’s die spelen binnen deze sector. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van het curriculum, uitdagingen op het terrein van kansengelijkheid en scholen waar het risico op het uitdragen van anti-democratische waarden speelt. Dat zijn issues waarmee ik aan de slag wil. Wat is hier precies aan de hand, hoe komen we tot een goede probleemanalyse en wat is dan vervolgens het beste antwoord? En werkt het eigenlijk wel wat we doen? Dat is ook een belangrijke vraag die we in het onderwijs vaker kunnen stellen. De Onderwijsinspectie noemt het opvallend dat er weinig gedragen kennis is over de effectiviteit van wat wel en niet werkt in het onderwijs. Het zou goed zijn daar systematischer kennis over op te doen en te verspreiden richting schoolbesturen en docenten.

Ik doe zoveel mogelijk in vier werkdagen. De vrijdag probeer ik vrij te houden voor mijn zoontje Jip van bijna twee, want er is meer in het leven. Die keuze vraagt van je dat je loslaat en collega’s vertrouwen geeft. Dat sluit aan bij hoe ik graag werk.