Een interessante overstap uitgelicht: Lourens Visser was CIO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van JenV. Hij is sinds 1 september CIO Rijk bij BZK.

Waarom deze overstap?

‘Ik heb marinebloed en ben het gewend na zo’n drie jaar weer naar iets nieuws uit te kijken. Van de zes werkgevers die ik hiervoor heb gehad, heb ik bij DJI uiteindelijk het langst gewerkt. De enorme uitdagingen die hier bij het Rijk liggen spreken me aan: de professionalisering van het vak CIO bij de overheid, het duurzaam vernieuwen van bestaande ict-systemen, maar bijvoorbeeld ook het experimenteren met nieuwe technologieën. En ervoor zorgen dat de departementen meer samenwerken: we handelen nu nog veel los van elkaar. We moeten meer leren van elkaar, fouten durven maken en van die fouten leren. Daarin wil ik de verbindende factor zijn.’

Je werkte lang in het bedrijfsleven, wat is het grootste verschil?

‘Bij bedrijven als IBM of CGI worden alle risico’s en issues in geld uitgedrukt. Benoem je een risico niet, dan heb je een probleem. Bij het Rijk is de wens om transparant te zijn er natuurlijk ook, maar de neiging om risico’s niet te benoemen vanwege politieke redenen is er wel. Ambtenaren moeten bovendien ook gewoon beleid uitvoeren. Met dat politieke aspect kreeg ik voor het eerst te maken als CIO van het Havenbedrijf Rotterdam dat voortkomt uit de gemeente. Ik ontdekte daar dat ik het politieke aspect uitdagend en leuk vind en zag in hoe belangrijk het is om vanuit je professionaliteit je gesprekspartners te proberen mee te nemen. Een goede leerschool.’

Heb je de stevige schoenen die voor deze functie nodig zijn?

‘Ik ben niet bang om onder een vergrootglas te liggen. Bij DJI waren we ook regelmatig in het nieuws, en zelden positief.’

Je bent fan van visualisatie?

‘Ik maak veel gebruik van mindmapping om inzicht in zaken te krijgen. Het helpt me bovendien de kernboodschap te bepalen die ik over de bühne wil krijgen. Als we samen met het CIO-beraad straks onze speerpunten voor de komende jaren hebben bepaald, wil ik die graag visualiseren in een roadmap. Nota’s zijn er al genoeg. Bij DJI ben ik een jaar of vier bezig geweest om het budget op niveau te krijgen. Uiteindelijk ben ik met een A3 bij minister Dekker langs geweest om de plannen toe te lichten. Het maken van een spiekbriefje is heel goed, zei mijn wiskundeleraar al, ook al mag je het bij een proefwerk niet gebruiken.’