Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Rob Huijser.
Was: directeur Luchtvaart bij het ministerie van IenW.
Is sinds 1 april: directeur Europese en Internationale Aangelegenheden bij JenV.

Waarom juist deze transfer?

‘Ik wilde graag mijn blik verbreden. Zes jaar was ik directeur Luchtvaart bij IenW en daarvoor vijf jaar directeur Maritieme Zaken bij hetzelfde ministerie. Een verandering van werkomgeving, rol en taken houden je fris en scherp. Tegelijkertijd vind ik het internationale werk erg aantrekkelijk, en uiteraard de vele onderwerpen: anti-terrorisme, migratie, zware criminaliteitsbestrijding, cyber-security noem maar op. Het zijn allemaal zaken die Nederland niet in z’n eentje kan oplossen.’

Wat vind je zo aantrekkelijk aan het internationale aspect?

‘Het samenwerken met collega’s uit het buitenland vind ik dynamisch, boeiend en leerzaam. Als directeur Luchtvaart was ik ook vaak op pad, bijvoorbeeld over internationale wet- en regelgeving. Mensen uit andere culturen houden je als het ware steeds een spiegel voor. Wij Nederlanders, waaronder ook ikzelf, zijn doorgaans vrij direct en efficiency vinden we belangrijk. Soms kom je echter sneller ergens als je eerst eens luistert, niet direct to-the-point komt en dus wat geduldiger opereert.’

Wat zijn de grootste verschillen met je vorige baan?

‘Bij IenW was ik verantwoordelijk voor één beleidsterrein. Nu houd ik me bezig met een veelheid aan internationale onderwerpen en richt ik me samen met de beleidsdirecties op een succesvol internationaal JenV-beleid. Het gaat ook om het leggen van verbindingen en het bredere langere termijn belang. Ik zie het bovendien als mijn taak om de internationale strategie van JenV mee te helpen ontwikkelen en regie te voeren op brede dossiers. Zoals bijvoorbeeld over de Caribische landen van het Koninkrijk.’

Wat moet je voor deze functie in huis hebben?

‘Een brede interesse, snel kunnen schakelen en verbindingen leggen om maar iets te noemen. Maar bovenal samenwerken; niet alleen intern of in Den Haag, maar ook met buitenlandse collega’s. Denk aan het sluiten van nieuwe coalities na de Brexit of bij het bewaken van de Rule of Law die in Europa onder druk staat. Uiteraard is het kunnen onderhandelen een must. Je krijgt regelmatig te maken met complexe besluitvormingstrajecten en tegengestelde belangen. Tijdens mijn vorige baan speelde dat uiteraard ook, denk aan de opening van Lelystad Airport of de groei van Schiphol. Wat ik ervan heb opgestoken? Veel, maar vooral dat goed luisteren en helder communiceren belangrijk zijn gedurende het hele proces.’

Lees hieronder over de loopbaanstap van Gabriëlle van Zoeren.