Astrid Bronswijk maakte een loopbaanstap van hoofd Internationale Zaken bij de gemeente Den Haag naar hoofd Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie bij Financiën.

'Het bevorderen van de Nederlandse export. Dat is kortweg waar ik me samen met mijn team voor inzet’, zegt Astrid Bronswijk. In september 2018 stapte ze over van de gemeente Den Haag naar Financiën. ‘Na ruim tien jaar als hoofd Internationale Zaken bij de gemeente Den Haag wilde ik mij meer specialiseren en op nationaal niveau aan de slag. Nu ben ik de logische persoon aan tafel voor grote exportondernemingen. Dat voelt goed.'

‘In deze baan krijg ik ook te maken met politiek instabiele landen en soms met ingewikkelde ethische issues, zoals onlangs met de zaak Van Oord in Angola.’ Het baggerbedrijf zou betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen en mogelijke corruptie voor de realisatie van een landwinningsproject voor de kust van de stad Luanda, zo kopten enkele landelijke dagbladen in januari. Ook ING en Atradius, de kredietverzekeraar van de Nederlandse staat, zijn betrokken bij het project. Van Oord ontkent de beschuldigingen met klem. Astrid: ‘Maar het is dan wel gelijk – bam! – voorpaginanieuws.’

‘Die grote politieke gevoeligheid is nieuw voor me. Het betekent dat je snel moet kunnen anticiperen. Alle mogelijke scenario’s – en hoe je daarop moet reageren – moet je binnen no time hebben uitgedacht. Daar zijn ze hier op het ministerie sterk in. Daar heb ik in korte tijd al veel van geleerd.’

Deze zaak legt wat Astrid betreft direct een dilemma bloot. ‘Natuurlijk is het belangrijk dat de zaak tot op het bot uitgezocht wordt en zijn Kamervragen meer dan terecht. Maar we willen ook zaken blijven doen en voorkomen dat buitenlandse klanten, die te maken krijgen met onze strenge MVO-eisen, zeggen: “we gaan met andere bedrijven in zee, dan zijn we van jullie gezeur af”. Dat is een van de dilemma’s waar je in deze functie mee moet dealen.’

‘Ik heb veel contacten met grote exporteurs’, besluit ze. ‘Zo weet ik beter wat er in de exportwereld leeft en hoe deze zich ontwikkelt. Ik moedig collega’s ook aan goede relaties met de buitenwereld te onderhouden. Dat houdt je scherp en helpt je snel te schakelen als dat nodig is.’