Hannie Vlug stapte na ruim 25 jaar werkervaring binnen het Rijk over naar SBB, een platform waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Haar vervolgverhaal.

Waarom heb je gekozen voor deze stap en was het een bewuste keuze om het Rijk te verlaten?

Na ruim 25 jaar werkervaring in verschillende directiefuncties binnen het Rijk kwam deze functie op mijn pad. Binnen SBB werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan de optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als onderwijskundige en econoom met een brede ervaring in zowel het onderwijs als het sociaal domein heb ik een grote affiniteit met deze maatschappelijk zeer relevante opdracht.

Daarnaast vond (en vind) ik het een mooie uitdaging om een functie te bekleden waarin ik enerzijds verantwoordelijk ben voor de uitvoer van de wettelijke taken door de werkorganisatie en anderzijds te maken heb met een interessante bestuurlijke structuur. SBB wordt voor 50% bestuurd door het middelbaar beroepsonderwijs en voor 50% door het georganiseerd bedrijfsleven. Een krachtige constructie, maar ook één die vraagt om een verbindend vermogen, snel kunnen schakelen en een dosis sensitiviteit voor (en kennis van) de werking van de polder en de politiek-ambtelijke verhoudingen.

Wat neem je mee vanuit het Rijk naar je nieuwe functie?

Naast het feit dat ik door mijn ervaring aan 'de andere kant' weet wat prettig samenwerkt, ben ik mij dagelijks bewust van een les die ik ooit meekreeg in het ABD Kandidatenprogramma. “Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft een stevige basis. Een fundament om verder op te bouwen en sterk te blijven staan”.

SBB is in 2015 ontstaan uit een fusie van 18 organisaties na een forse bezuiniging in het regeerakkoord Rutte 2. Medewerkers het vertrouwen geven dat het SBB-huis inmiddels staat, dat we weten wie we zijn en vanuit eigenwaarde en trots onze richting kiezen, is voor SBB van groot belang. En geeft inspiratie en energie om met elkaar de volgende stap te kunnen zetten. Daarbij helpt het absoluut dat de minister van OCW, naar aanleiding van een evaluatie, de overheveling van de wettelijke taken naar SBB een prestatie van formaat noemt.

Welke gouden tip heb je voor de collega’s die voor het Rijk werkzaam zijn?

Ik zou graag twee dingen mee willen geven. Ten eerste; spreek je waardering uit voor samenwerkingspartners. We geven niet vaak complimenten, de focus ligt vaak op wat beter kan. Terwijl we allemaal weten dat niets meer energie geeft dan oprechte waardering. Dat verbetert de samenwerking. En dat is meteen het tweede punt; zie de kansen die samenwerking kan bieden. Alleen door samen te werken kunnen we dat waar dit kabinet voor staat realiseren. Of het nu om de energietransitie, het terugdringen van de stikstofuitstoot of het oplossen van de grote tekorten op de arbeidsmarkt gaat.

Ik ben er trots op dat ik daarvan dagelijks goede voorbeelden zie binnen SBB. We bereiken veel door samenwerking te faciliteren tussen onder andere werkgevers, werknemers, het onderwijs, het Rijk, UWV en gemeenten. Dat doen we voor jonge mbo-studenten, maar we onderzoeken ook wat we kunnen doen voor mensen die hun baan kwijt raken, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zie mooie verbindingen ontstaan. Daar ben ik blij mee, want door het bundelen van elkaars krachten ontstaan mooie resultaten.

Wat SBB is en doet

SBB is een platform waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken op sectoraal, regionaal en landelijk niveau. Dat doen we met als doel om de best mogelijke aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te realiseren. Op bestuurlijk niveau met vertegenwoordigers vanuit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Maar ook door een werkorganisatie die wettelijke taken uitvoert.

Zo zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende en goede stages en leerbanen door het erkennen en begeleiden van 250.000 leerbedrijven. Maar ook voor waardevolle diploma’s en certificaten door goede afspraken te maken over de vereiste kennis en vaardigheden. En arbeidsmarktinformatie over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.