Een interessante overstap uitgelicht. Nathalie van Berkel was stedelijk directeur Bedrijfsvoering en plaatsvervangend algemeen directeur bij de gemeente Amsterdam. Ze trad per 1 september 2019 toe tot de raad van bestuur van UWV.

Vanwaar UWV?

‘Ik weet van heel dichtbij hoe belangrijk meedoen in de maatschappij en een sociaal vangnet voor iemand kunnen zijn. Ik ben blij dat ik daar in deze vorm aan kan bijdragen. Daarnaast werkt UWV nauw samen met vele partijen, waaronder gemeenten. Heerlijk om die samenwerking nu van de andere kant te bekijken.’

Welke ervaringen en lessen neem je mee?

‘Bijvoorbeeld dat de dialoog tussen beleid en uitvoering cruciaal is. Je kunt nog zo’n mooi concept bedenken, je moet het in de uitvoering – en in de handhaving – wel kunnen waarmaken. En, hoe meer maatwerk je wilt bereiken, hoe moeilijker het uitvoerbaar is. Alles heeft met balans te maken.’

Van welke situaties en van wie leerde je veel?

‘Ik heb tijdens de voorbereiding van een politiek debat de insteek ervan weleens compleet verkeerd ingeschat. Daardoor verliep de bijeenkomst veel explosiever dan nodig. Een andere keer liet ik me teveel meeslepen. Ik zie dat niet als fouten, maar als leermomenten. In mijn Rotterdamse periode leerde ik veel van het Rotterdamse college. Ik heb daar geleerd op mijn handen te zitten; is het moment geschikt om door te pakken of kun je beter nog even wachten?’

Wat zijn je belangrijkste uitdagingen?

‘Binnen mijn portefeuille Dienstverlening, ICT en bedrijfsvoering is het verbeteren – en daarmee bedoelen we het persoonlijker maken – van onze (digitale) dienstverlening een belangrijk thema. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat burgers de status van hun dossier online kunnen inzien. Vergelijk het met het volgen van je pakketje via PostNL. De afgelopen periode is vooral gestreefd naar stabiliteit en continuïteit van onze systemen. Ik zet me in voor een betere balans tussen vernieuwing, uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. Daarbij vind ik het belangrijk een lerende organisatie te zijn en altijd te handelen naar voortschrijdend inzicht.’