Olav Welling maakte na 30 jaar Rijksoverheid de overstap naar de rechtspraak.

Waarom heb je de overstap gemaakt?

Na in 30 jaar 15 verschillende functies binnen ministeries vervuld te hebben, wilde ik graag een overstap maken naar een andere wereld. Ik was nieuwsgiering naar de wereld van de rechtspraak en wat ik daar met mijn kennis en ervaring kon bijdragen.

Welke gouden tip heb je, nu je te maken hebt met het Rijk vanaf 'de andere kant' voor collega’s die voor het Rijk werkzaam zijn?

Realiseer je dat de praktijk in het land niet alleen te maken heeft met jouw beleid en jouw regelgeving. Het Haagse beleid en de regelgeving zijn meestal niet tegenstrijdig, maar het is wel veel. En het kan niet allemaal tegelijk. Zeker met budgetten die dat gewoon niet mogelijk maken. Heb waardering voor de professionals in het land die dagelijks keuzes moeten maken wat wel te doen en wat niet.

In hoeverre kun je in je huidige positie gebruik maken van de specifieke rijkservaring die je hebt opgedaan?

Mijn Haagse kennis (hoe ministeries werken, welke informatie politiek relevant is en wat de positie van een minister is) maakt dat ik bestuurders in de rechterlijke organisatie (de derde staatsmacht) goed kan adviseren hoe te opereren. Daarnaast helpt mijn netwerk, ook in de bedrijfsvoering, om verbinding te leggen en samenwerking te zoeken vanuit de onafhankelijke positie van de rechtspraak.