Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Jérôme Smits. Hij was waarnemend MT-lid bij de directie MBO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 12 juli 2022 is Jérôme MT-lid Gespecialiseerd, inclusiever en passend onderwijs bij de directie Kansen-gelijkheid & Onderwijsondersteuning.

Wat heb je met inclusiever en passend onderwijs?

‘Ik heb van nabij gezien wat de impact van goed en passend onderwijs is. Mijn oudere broer heeft ADHD, en kon halverwege de basisschool niet meer meekomen. Gelukkig vonden mijn ouders een school voor speciaal onderwijs met een sterk onderwijsteam. Mijn broer ontwikkelde zich met de juiste begeleiding zo goed dat hij kon doorstromen naar een reguliere vmbo- en mbo-opleiding. Daar leerde hij het vak van veehouder. Hij vond een baan en werkt en woont al jaren zelfstandig. Dat wil je voor alle leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben.’

Waarom deze overstap?

‘De directie Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning is pas anderhalf jaar geleden gestart en snel gegroeid, ook mijn MT-functie is nieuw. Hier kan ik doorgroeien en de directie verder helpen met mijn negen jaar aan ervaring die ik opdeed op de MBO-directie. Mijn ultieme doel: zo veel mogelijk kwetsbare leerlingen passende ondersteuning bieden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen.’

Hoe wil jij in deze rol een bijdrage leveren aan het verbeteren van posities van kwetsbare leerlingen?

‘Er ligt een stevige opdracht op ons bord. Het doel van passend onderwijs is ervoor te zorgen dat iedere leerling goed begeleid wordt. We willen dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking naar een gewone school gaan. Nog niet overal gaat dat goed. Daarom heeft OCW eind 2020 een serie verbetermaatregelen gepresenteerd. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We vinden het essentieel om die verbetermaatregelen samen met alle betrokken partijen uit te voeren. Aan ons om die partijen bij elkaar te brengen en daarbij vooral ook naar de leerlingen te luisteren. Met mijn ervaring kan ik daar een spil in zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we het stelsel zo ingericht krijgen, dat er zoveel mogelijk leerlingen maximaal kunnen meedraaien.’