Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Olaf Koetsenruijter. Hij was plaatsvervangend directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Nu is hij directeur Bedrijfsvoering Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

'Mijn vader werkte zijn hele leven bij de politie, mijn moeder in het ziekenhuis. Dat ik als bestuurskundige steeds weer kies voor banen in de publieke sector is dus niet toevallig. In deze nieuwe functie kan ik een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige maatschappij, net als in mijn vorige baan. Ik vind het belangrijk dat we een overheid hebben die er is voor haar burgers. Het beschermen van persoonsgegevens hoort daar vanzelfsprekend bij. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt een stevige vinger aan de pols op dat terrein, en met de toenemende digitalisering is dat ook hard nodig. Ons werk zal alleen maar toenemen.'

Groeien om opgave goed te kunnen blijven uitvoeren

'Als directeur bedrijfsvoering is het mijn taak om de AP-collega’s maximaal te faciliteren, zodat zij hun dagelijkse werk goed kunnen doen. Pleiten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en bij de politiek voor voldoende financiële middelen hoort daar onder meer bij. Daarnaast willen we fors uitbreiden. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat we moeten groeien van 185 medewerkers nu  naar circa 470 om onze opgave goed te kunnen (blijven) uitvoeren. Ook staan de komende tijd enkele grote projecten op de agenda, waaronder de geplande de verhuizing. Collega’s moeten tijdens zo’n overgangsfase zowel thuis als op kantoor zonder problemen hun werk kunnen blijven doen. Dat vraagt om een intensieve samenwerking met JenV, onze ICT-dienstverlener en met het Rijksvastgoedbedrijf.

Bij ingewikkelde projecten denk ik vaak terug aan Martin van Rijn. Twintig jaar geleden werkte ik als consultant voor hem bij de opbouw van het eerste Shared Service Center voor alle departementen (nu P-Direkt). Hij was toen DG bij Binnenlandse Zaken en zette heel helder zijn visie en koers voor de komende jaren uiteen en wist iedereen mee te nemen in die verandering. Indrukwekkend hoe hij alle partijen aan de voorkant van het traject betrok, met oog en respect voor ieders drijfveren en belangen. Altijd optimistisch en stevig wanneer nodig. Een leerzame ervaring.’