Ilknur Dönmez was projectmanager MRA agenda 2.0 en MRA Investeringsagenda bij de Metropool Regio Amsterdam. Nu is zij MT-lid Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

'Na bij het bedrijfsleven, de gemeente en in de regio gewerkt te hebben, voelt de stap naar het Rijk als een logische. Ergens nieuw beginnen geeft een zekere spanning die mij helpt het beste uit mezelf te halen. De directie Ondernemerschap binnen EZK zet zich in voor een uitmuntend ondernemers-, vestigings- en investeringsklimaat. Samen met mijn collega’s ga ik me richten op betere regelgeving en start-ups en scale-ups. Dat betekent veel contact met ondernemers. Daar krijg ik energie van; ondernemers denken in kansen en mogelijkheden en zoeken naar oplossingen. Zo zit ik ook in elkaar. Daarnaast zoek ik altijd de verbinding, vanuit de praktijk en vanuit een open communicatie. Het zoeken naar oplossingen en het leggen van verbinding zijn waarden die ik ook mijn kinderen meegeef.'

De wereld een beetje beter maken

'We staan voor belangrijke uitdagingen: de overgangen van een lineaire naar een circulaire economie en van fossiele naar hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Die transities kun je alleen gezamenlijk tot een succes maken; interdepartementaal, met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Mijn doel is om de wereld een beetje beter te maken, de volhoudbaarheid – dat vind ik een mooi woord – te vergroten. Hoe kunnen we samen leven, zonder onze grondstof- en energiebronnen uit te putten en mensen uit te sluiten of achter te laten? Dat betekent balans zoeken. Ruimhartig zijn, maar ook richting geven en aanspreken als het nodig is. Ik moet nog ontdekken welke instrumenten daarvoor binnen het Rijk ter beschikking staan en hoe we onze krachten kunnen combineren met andere partijen, zodat we dezelfde kant op werken.'

Trampoline en vangnet tegelijk

'Leren doe ik elke dag en van iedereen – ook over hoe ik zaken niet wil aanpakken. Ik leer van collega’s, managers en bestuurders en bijvoorbeeld ook van trainees. Het inspireert me als ik zie hoe ze een probleem op een verassende en onconventionele manier aanpakken. En ik geniet ervan als ik hen later bijvoorbeeld als senior projectleider terugzie. Als manager, inspirator en coach heb ik ruimte nodig, maar ik geef ook ruimte terug.

Iemand zei ooit: jij bent een trampoline en een vangnet tegelijk. Jij probeert mensen hoger te laten springen, maar je kunt ook altijd bij jou terecht, als je net niet helemaal lekker neerkomt.’