Een interessante overstap uitgelicht, dit keer van Ebru van Schie-Akdağ. Zij was plaatsvervangend afdelingshoofd Woningbouwbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 1 juli 2022 is Ebru afdelingshoofd Veiligheid en Goederen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waarom deze overstap?

‘Het was tijd om naar voren te stappen, naar een plek met eindverantwoordelijkheid voor inhoud en team. Hiervoor was ik plaatsvervangend afdelingshoofd Woningbouwbeleid, bij de Inspectie der Rijksfinanciën en VWS.’

Waarvan leerde je het meest bij BZK?

‘In 2021 was ik nauw betrokken bij de politieke onderhandelingen voor de extra 1 miljard euro voor woningbouw. Dat waren stevige gesprekken met de oppositie- en coalitiepartijen. Maar het lukte wél die extra middelen vrij te maken. Ook leerde ik hoe doorslaggevend stakeholders zijn in het maken van goed beleid.’

Wat heb je met het spoor?

‘Als tiener mocht ik een keer met mijn buurman, die machinist is, meerijden op de trein. Fantastisch! Nu is het vooral de dynamiek van het beleidsterrein die mij aantrekt: we staan als samenleving voor grote duurzaamheids- en mobiliteitsopgaves waar het spoor een grote rol in gaat spelen.’

Welke uitdagingen liggen er nu op jouw bordje?

‘We werken de komende jaren onder meer aan de modal shift. Het goederenvervoer moet van de weg steeds meer richting spoor en water. Dat vraagt om een flinke uitbouw van de capaciteit op het spoor. Dat levert veel op voor milieu en mobiliteit, maar het stuit ongetwijfeld ook op weerstand en knelpunten. Het is aan mijn afdeling om daar slim mee om te gaan.’

Wat typeert jou als leider?

‘Ik wil in verbinding staan met mijn team, en investeer daarom veel in goede contacten met de collega’s. Daarnaast geef ik mensen graag vertrouwen en kansen. Mensen moeten kunnen groeien als mens en professional. Daarin zie ik een belangrijke rol voor mezelf.
Ik wil ook onderzoeken hoe ik een bijdrage kan leveren aan een meer diverse Rijksoverheid en ABD. Mijn ABD-benoemingsbericht kreeg enorm veel views. En toen ik op LinkedIn meldde dat ik voor deze functie was benoemd kreeg ik honderden reacties, vooral van vrouwen met een bi-culturele achtergrond. Voor mij een signaal dat er nog heel veel talent staat te trappelen om te laten zien wat ze in huis hebben.’