Yardena Shitrit was onder meer directielid en Chief HR Officer gemeente Amsterdam, decaan in het Hoger Onderwijs, kwartiermaker in de zorg en lid RvB van een uitzend- en adviesorganisatie. Is nu consultant bij ABDTOPConsult.

'Maatschappelijke betrokkenheid is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren geëmigreerd van Marokko naar Israël en leerden ons respect te hebben voor alle medemensen. We moesten goed op de hoogte zijn van wat er in de wereld speelde en ondanks dat we het niet echt breed hadden vond mijn vader dat het abonnement op de krant koste wat het kost moest blijven. In 1990 vertrok ik naar Nederland. Na mijn studies Communicatiewetenschappen en Bestuurskunde aan de UvA startte ik vrijwel direct bij de (lokale) overheid en heb me voor uiteenlopende beleidsterreinen ingezet. In de loop der jaren was ik als bestuurder en toezichthouder actief in verschillende sectoren zoals de uitzendbranche, zorg, cultuur, onderwijs en de energiesector.'

Bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van het Rijk

'Ondanks het harde werken, soms bijna letterlijk 24/7, voelde ik mij gelukkig door het werken aan de uitdagende vraagstukken en bij te kunnen dragen aan de samenleving. Bij ABDTOPConsult kan ik mij met veel plezier en energie inzetten voor onze missie: “bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van het Rijk”. Samen met zeer ervaren collega’s werken we aan we aan complexe of urgente vraagstukken in opdracht van ministeries en Hoge Colleges van Staat. Inmiddels heb ik de eerste opdrachten afgerond en veel betrokken mensen ontmoet, die hun krachten bundelen voor de complexe opgaven en dynamiek van de overheid. Ik ben dankbaar dat ik een deel van mijn kennis en ervaring nu in de vorm van advies en leiderschap kan teruggeven.'