Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Joost van Slobbe. Hij was hoofd Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij SZW. Sinds 26 september 2023 is hij de eerste directeur van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (samenwerkingsverband Belastingdienst, politie, Douane, FIOD, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee en operationele delen van Defensie).

Waarom spreekt deze baan je zo aan?

‘Criminele netwerken in Nederland werkten liefst onzichtbaar. Het ging ze alleen om geld. Steeds meer treden ze nu naar uiten en laten ze hun macht zien. Dat gaat gepaard met intimidatie en veel geweld. In landen als Colombia en Mexico is die ontwikkeling volledig uit de hand gelopen. Zo ver is het hier gelukkig niet. Maar we moeten alle wettelijke middelen benutten om dat te voorkomen. Daar zet ik me graag voor in.’

Welke opgave ligt er op je bordje?

‘De opbouwfase van het samenwerkingsverband NSOC, uitgevoerd door het Multidisciplinair Interventie Team, is net achter de rug. Alle betrokken diensten hebben zich verbonden aan een nieuw gezamenlijke actieplan. Nu moeten we snel zichtbare resultaten laten zien, en samen nieuwe interventies bedenken om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren. Dat vergt intensieve samenwerking en het levert meer aanhoudingen en grote inbeslagnames op. Bovendien, door effectiever datadeling, doorgronden we de criminele systemen beter.’

Waarom ben jij de juiste man voor deze functie?

‘Ik werkte een groot deel van mijn loopbaan bij de Nederlandse politie, met name aan de bestrijding van zware, georganiseerde criminaliteit. Ik weet daardoor veel over criminele processen, de inhoud en operationele kant van het werk, inclusief de internationale aspecten ervan. Ik heb bovendien een groot en stevig netwerk opgebouwd onder de samenwerkende diensten. Daarnaast ben ik iemand die voor zijn mensen gaat staan, als een soort hitteschild. Dat is nodig want in dit werk kan de druk flink oplopen.’