Roger Paas was directeur Huisvesting en Facilities bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is nu Intendant der Koninklijke Paleizen bij de Dienst Koninklijk Huis.

'Toen ik werd benaderd voor deze functie moest ik zelf ook eerst even opzoeken wat een intendant doet. In mijn nieuwe functie ben ik primair verantwoordelijk voor de paleizen: van beheer tot onderhoud en renovaties. Het neusje van de zalm op cultuurhistorisch gebied. Daarnaast mag ik een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de dienst. Daarbij gaat het onder meer om verzakelijking, en zorgen voor meer ruimte voor de professional en voor gezonde en fitte medewerkers. Ik werk hier nu vier weken en het leukst vind ik de variatie. Het ene moment bespreek ik een politiek/bestuurlijke kwestie met een lid van de hofhouding en het andere moment heb ik een bespreking met een hovenier. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid was de verbinding met de dagelijkse praktijk veel minder groot. Wat ik meeneem is mijn ervaring en netwerk bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar ik ook in verschillende functies werkte.'

"Ik vind het belangrijk mensen te verbinden"

'Ik heb daarnaast veel ervaring met verandermanagement. Bij JenV begeleidde ik de verandering van directie Huisvesting van een projectorganisatie naar een concerndirectie Huisvesting & Facilities. Er was door miscommunicatie veel ruis en chagrijn, bovendien zagen veel mensen het nut van veranderen niet zo in, omdat ze al jaren geprezen werden voor hun goede werk. Bij de start stond ik dus al 1-0 achter. Gelukkig kreeg ik de tijd om de organisatie mee te krijgen. Knippen, scheren en klaar, is niets voor mij. Ik vind het belangrijk mensen te verbinden door te luisteren, gesprekken te voeren en mensen te laten meedenken. Natuurlijk dacht ik wel eens “wáár ben ik aan begonnen”, maar door vasthoudend en betrouwbaar te zijn is het wel gelukt. En achteraf gaf het veel voldoening. Mijn huidige team, zo’n 20 mensen, heeft in het algemeen een lange staat van dienst en het vakmanschap is groot. De kans bestaat dus best dat er hier ook mensen zijn die het nut van veranderen in eerste instantie niet zo inzien. Mijn ervaring zal me dus ook hier van pas komen. Ik heb er zin in.’