Een interessante overstap uitgelicht, dit keer van Dominique Crijns. Zij was MT-lid directie Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds 1 december 2021 is zij raadadviseur Fysiek Domein bij het Kabinet Minister-President van Algemene Zaken.

Waarom deze overstap?

‘In de functie van raadsadviseur Fysiek Domein komen mijn inhoudelijke werkervaring en mijn interesse voor en werkervaring in de politiek bestuurlijke besluitvorming samen. Ik hoop op deze plek een bijdrage te leveren aan het verder brengen van een aantal grote vraagstukken.’

Wat heb je met het fysieke domein?

‘Ik vind het erg interessant om betrokken te zijn bij de inrichting van ons land. Die fascinatie zit er al lang in. Ik studeerde Cultuurtechniek aan Wageningen University & Research. Daarna rolde ik direct het fysieke domein in en sindsdien heb ik op verschillende plekken een bijdrage geleverd aan de opgaves die er liggen.’

Wat doe je als raadsadviseur zoal?

‘De raadadviseurs ondersteunen de minister-president en zijn onder meer verantwoordelijk voor een ordentelijk politiek-bestuurlijke besluitvorming. Daarom zijn we ook secretaris van de verschillende onderraden, als voorbereiding op de besluitvorming in de Ministerraad. Eenheid van kabinetsbeleid en uitvoering van het coalitieakkoord zijn daarbij erg belangrijk. Op basis hiervan en met de voorbereide stukken voor besluitvorming, adviseer ik de minister-president. Met oog voor de verschillende belangen en in goede samenwerking met alle betrokken departementen.’

Wat wordt je zwaarste klus?

‘Ik denk dat het oplossen van de stikstofproblematiek het meest ingewikkeld is. Er zijn veel verschillende belangen en sommige zijn lastig verenigbaar. Er is sprake van een politiek complex krachtenveld, waarbij het van belang is zo neutraal mogelijk te adviseren.’

Wat doe je in de vrije tijd?

‘Ik heb een heel leuk gezin waar ik vaak mee op pad ben, een druk sociaal leven en ik klaverjas graag. Ik kan alleen niet zo goed tegen mijn verlies. Ik ben fanatiek en wil graag winnen. Maar ik speel wel eerlijk. Dat doe ik in het professionele leven overigens ook. Ik kan niet tegen trucjes en dubbele agenda’s. Maar als je open en transparant bent, kun je bij mij een potje breken.'