Martine Gouw is coördinator Search team en research consultant bij DGABD. Samen met haar team organiseerde zij op 9 november de bijeenkomst ‘Werken bij het Rijk, verhalen uit de praktijk’. Volgens Martine is het voor mensen niet altijd duidelijk wat werken bij het rijk precies betekent.

Je bent coördinator Search team en research consultant. Waar houdt jouw team zich mee bezig?

Martine Gouw, coördinator Search team en research consultant bij DGABD

‘We zijn in feite een soort headhunters. We zoeken mensen van buiten de rijksoverheid die functies binnen het Rijk kunnen vervullen. 19% van onze vacatures wordt vervuld door mensen die van buiten de rijksoverheid. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via de website. Als iemands ervaring aansluit bij wat wij zoeken, nodigen we hem of haar uit voor een gesprek. Dat doen we ook als er niet direct een geschikte vacature is. Het is altijd goed om mensen in ons netwerk te hebben die we kunnen benaderen op het moment dat zo’n vacature zich wel voordoet.’

De arbeidsmarkt is krap op dit moment. Wat merken jullie daarvan?

‘We merken dat sommige vacatures lastig te vervullen zijn. Dat aantal lijkt ook toe te nemen. Vooral voor de meer wetenschappelijke functies bij de onderzoeksinstituten is het lastig om mensen te vinden. Daarom gaan we steeds vaker proactief op zoek.’

Is dat ook waarom jullie de bijeenkomst ‘Werken bij het Rijk, verhalen uit de praktijk’ in het leven hebben geroepen?

‘Ja, deels. Maar ook omdat we veel vragen krijgen van mensen die willen weten hoe het is om de stap te maken naar werken voor het rijk. Toen hebben we bedacht om een informatieavond te organiseren.’

Hoe zag de avond eruit?

‘Na een diner opende onze directeur Management Development Carry Goedhart officieel de avond . Voorheen werkte zij voor SZW. Maar daarvoor werkte ze niet voor het Rijk. Carry deelde een persoonlijke ervaring over hoe het voor haar was om die stap te maken. Vervolgens vertelden twee van mijn collega’s over DGABD en wat we voor mensen kunnen betekenen in hun stap naar de rijksoverheid. Daarna deelde een panel van drie ABD’ers hun ervaringen. Alledrie maakten zij onlangs de overstap naar het Rijk. Het ging om Sezen Tas, die eerst tax director was bij Unilever en nu plaatsvervangend directeur-generaal is bij de Belastingdienst. En Erwin Verboom, hij zat in eerst in HR-rollen bij Transavia, de Rabobank en de NS. Hij is nu stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het RIVM. Tot slot was Karin Groenendijk aanwezig, zij stapte over van IT bedrijf Centric naar DICTU.  Mensen hebben niet altijd een goed beeld van wat het precies inhoudt om te werken bij het Rijk. Ze weten bijvoorbeeld niet precies wat het aanbod aan functies is. Het kan dan helpen om ervaringen van anderen te horen. Er werden ook vragen beantwoord, zoals: Wat houdt politiek-bestuurlijk in?, Hoe is het om publiek leider te zijn? en Wat heeft je verrast aan werken bij het Rijk?’

Was er ook de mogelijkheid om te netwerken?

‘Jazeker. Van elk ministerie was er een management development consultant aanwezig. Die zijn verantwoordelijk voor de werving- en selectieprocessen binnen hun ministerie. Zij hebben veel kennis van wat er speelt op een ministerie. Wij als Search team hebben vooral generalistische kennis.’

Hoe is deze avond ontvangen?

‘Heel positief. Ik hoorde iemand zeggen dat hij door deze avond meer inzicht had gekregen in hoe het precies werkt bij de rijksoverheid. Iemand anders zei dat hij nu nog enthousiaster is over werken bij het Rijk. Hij werkt in de commerciële dienstverlening en is nu heel gemotiveerd om de overstap naar het Rijk te maken. Veel mensen waren positief over het feit dat ze de management development consultants konden spreken en informatie van hen konden krijgen. Dit was mijn eerste indruk, maar we gaan mensen ook nog mailen voor verdere feedback.’

Gaat het Search team dit vaker organiseren?

‘Dat is wel de bedoeling! We denken dat zo’n bijeenkomst eraan bijdraagt dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen.’

Melissa van Hoorn was tot afgelopen zomer gedeputeerde in de provincie Groningen. Daarvoor was ze onder meer leidinggevende bij een waterschap en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. ‘Nu ben ik weer op zoek naar een baan in de watersector, het liefst op het gebied van klimaatadaptatie en water. Ik weet dat de rijksoverheid hier veel mee bezig is, vandaar mijn interesse in de bijeenkomst Werken bij het rijk, verhalen uit de praktijk. Een interessant onderdeel van het programma vond ik de uitwisseling van praktijkervaringen door drie topambtenaren die nu een half jaar tot een jaar bij de rijksoverheid werken. Zij vertelden onder meer dat zij in hun functie direct ministers adviseren. Dat spreekt me aan: Ik doe graag werk waarin ik dicht bij de politiek sta. In mijn vorige functie als gedeputeerde had ik ook rechtstreeks contact met bewindvoerders.’