Hoe brengen ABD’ers leiderschap in praktijk? Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) en voormalig Tweede Kamerlid, deelt zijn inzichten en ervaringen.

‘Het hoofdthema van de TMG-dag op 25 september luidde: “Hoe blijven we veerkrachtig en vitaal, in een wereld van continue druk en onzekerheid?” Dat klinkt zorgelijk, alsof deze wereld ons overkomt. Maar met die mindset raken we snel de regie over ons werk kwijt, en daarmee ons werkgeluk. Als topambtenaren kunnen we ook terugpraten: naar de politiek, samenleving en media. Dat zouden we wat mij betreft veel meer moeten doen. Het kan geen kwaad om te zeggen dat iets niet kan, of dat er meer gevraagd wordt dan werkbaar is. Door de ruimte tussen de politiek en het beleid op te zoeken, kweek je meer begrip tussen de verschillende werelden. Tegenspraak is niet alleen nodig voor de inhoud van het werk, maar ook om zelf grip te houden op dat werk. Dit belang van tegenspraak geef ik ook mee aan mijn medewerkers.’

Motivatie en trots

‘Ik zie in mijn omgeving een ongelofelijke ambitie en loyaliteit om te werken voor het publieke belang. Maar ik merk ook dat veel collega’s bang zijn voor de afrekencultuur waarin we zijn beland. Sommige Belastingdienstambtenaren die ik spreek, durven naar buiten toe niet eens meer te zeggen dat ze daar werken. We zijn geneigd om vooral terug te kijken naar wat er in het verleden fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daardoor verliezen ambtenaren hun motivatie en trots. Hoe meer je die wél voelt, hoe beter je met kritiek kunt omgaan en hoe meer tegenspraak je durft te leveren. Thema’s als veerkracht en vitaliteit komen dan automatisch minder onder druk te staan. En daardoor kunnen we weer aan de slag met datgene wat echt telt: het vormgeven van de toekomst. Met een eervol en optimistisch gevoel.’