Wat digitalisering en ICT voor het werk betekenen, verschilt enorm per ABD’er en hangt af van jouw maatschappelijke opgave. Via het DGABD-curriculum ICT-Digitalisering ga je daarom in je eigen tempo onder meer aan de slag met eigen casussen en leer je van het bedrijfsleven. Zo spijker je bij wat jij nodig hebt. De serie leeractiviteiten kwam in nauwe samenwerking tot stand met RADIO (RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid).

Zien jullie de vraag naar ICT-kennis toenemen onder ABD’ers?

Pieter de Wit, adviseur Leren en Ontwikkelen (DGABD)

Pieter: ‘We merken dat velen nieuwsgierig zijn naar wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor hun werk. Tegelijkertijd proef je soms angst, of zelfs schaamte. Sommigen denken dan: “Ik ben vast de enige die niet weet hoe AI mijn werk gaat beïnvloeden.” Het curriculum ICT-Digitalisering laat ABD’ers op eigen tempo kennismaken met deze thema’s. Met de e-learning kunnen ze hun kennisniveau testen en vervolgens een ontwikkelroute bepalen. Het niveau hangt natuurlijk sterk af van iemands werkomgeving, achtergrond en opgaven. Met dit curriculum willen we er daarom voor zorgen dat alle ABD’ers hun ontwikkelroute kunnen vinden. Hiermee kunnen ze zich het thema ICT meer eigen maken.’

Hoe houdt DGABD de ontwikkelingen bij?

Peter Steenkamer, adviseur Leren en Ontwikkelen (DGABD)

Mensen denken dat ze alles moeten weten over dit thema, maar dat is een misverstand.

Peter: ‘Het is voor ons onmogelijk om continu up-to-date te zijn. Juist daarom werken we veel samen met RADIO. We richten ons overigens niet alleen op nieuwe ontwikkelingen, zoals AI. Overheden zijn namelijk volop bezig met het vormgeven en leiden van ICT-projecten. Ook daarin zit de meerwaarde van het curriculum: de eigen casussen staan vaak centraal. Het resultaat is dat je in je eigen werkpraktijk ICT-projecten beter kunt volgen, en dus de juiste eisen en vragen leert stellen. Mensen denken dat ze alles moeten weten over dit thema, maar dat is een misverstand. Met de e-learning willen we die aanname wegnemen.’

Vanwaar de werkbezoeken bij commerciële partijen?

Ronald van den Hoogen, manager RADIO (BZK)

Pieter: ‘De Techpedities bij bedrijven als Ordina en Amazon Web Services zorgen voor veel kruisbestuiving. Ze geven ABD’ers inzicht in wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de Rijksoverheid. Bij vrijwel geen enkel digitaliseringsthema lopen wij als overheid voor op de grote bedrijven. Het is eerder andersom. Wat ons betreft zouden de Rijksoverheid en het bedrijfsleven elkaar op dit thema daarom nog veel vaker moeten opzoeken.’

Ronald: ‘Normaal gesproken heb je als overheid alleen bij inkoop te maken met de grote techbedrijven. Op de Techpedities ontstaan er hele open, informele gesprekken tussen hen en ABD’ers. Hopelijk motiveren die gesprekken topambtenaren om zich verder in het ICT-thema te verdiepen. Het gaat erom dat je openstaat voor die nieuwe invloeden.’

Edwin Ouwejan

Risico’s, maar vooral ook kansen

Edwin Ouwejan, Regio-ambassadeur Oost- en Midden-Nederland bij EZK, ging in oktober op Techpeditie bij Amazon Web Services. ‘Ik vind het belangrijk om te begrijpen in welke context ik werk en leef. Daarom is het contact met commerciële bedrijven voor mij erg interessant. Het is beter om mét dan óver hen te praten. Hoe kijken zij aan tegen nieuwe ICT-ontwikkelingen en wat kunnen ze daarin betekenen voor de overheid? Die nieuwe ontwikkelingen zijn soms spannend, maar kunnen de kwaliteit van onze dienstverlening enorm verbeteren. En ze kunnen ons helpen vorm te geven aan de grote transities waarvoor we staan, zoals de energietransitie. Natuurlijk zijn er risico’s. Maar er zijn vooral ook kansen.’

Welke opties heeft de ABD’er nog meer, naast de e-learning en de Techpedities?

Door de sessies spreken teams veel meer dezelfde taal

Peter: ‘De verdiepende maatwerkvariant van de leergang I-leiderschap is misschien wel het meest succesvol. Daarin ga je als MT of Bestuursraad in ongeveer 6 bijeenkomsten aan de slag met eigen casussen. In de praktijk komen ze er dan achter dat ze elkaar op een aantal punten veel beter kunnen en moeten begrijpen. Door de sessies spreken teams veel meer dezelfde taal en houden ze de opgedane kennis beter vast. Binnen het curriculum werken we nu ook aan de toevoeging van een privacyonderdeel.’

Hoe reageren ABD’ers op het leeraanbod voor teams?

Ronald: ‘De inhoud van de teamsessies wordt bepaald door de MT’s en Bestuursraden zelf. Er is dus geen vast programma, maar we wachten af waar zij mee komen. Juist het gesprek met elkaar vinden ABD’ers interessant. Het is ook heel logisch dat je digitalisering onderdeel maakt van je werk en leiderschap. Uiteindelijk ben je als topambtenaar medeverantwoordelijk voor hoe de overheid zich de komende jaren ontwikkelt op dit thema.’

Pieter: ‘ABD’ers waarderen het maatwerk enorm. De tip die we het meest horen: besteed nog meer aandacht aan het uitwisselen van ervaringen. Maak een Techpeditie bijvoorbeeld iets minder sprekergeoriënteerd. Zo blijven we samen met RADIO schaven aan het curriculum ICT-Digitalisering. Er is veel beweging op deze thema’s, dus ons leeraanbod is nooit af!’

Benieuwd naar het curriculum ICT-Digitalisering?

Benieuwd naar de leeractiviteiten binnen het curriculum ICT-Digitalisering? Ga dan naar het ABD Leerportaal.

'Op de Techpedities ontstaan er hele open, informele gesprekken tussen de techbedrijven en ABD’ers'