Hoe brengen ABD’ers leiderschap in praktijk? Elanor Boekholt-O’Sullivan, plaats­vervangend directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid (DGB) bij het ministerie van Defensie, deelt haar inzichten en ervaringen.

‘De opgaven waarvoor we als maatschappij en overheid staan, vereisen samenwerking. Dat staat ook heel goed beschreven in de leiderschapsvisie. Het gaat er niet alleen om hoe dossiers Defensie raken, maar ook hoe we daarin anderen kunnen helpen. Daarom vind ik het belangrijk om de aansluiting met andere ministeries te vinden. Daarnaast waren we als leidinggevenden benieuwd hoe we ons tot de visie verhielden. Onze medewerkers gaven daaropvolgend aan behoefte te hebben aan meer evaluatie. Niet alleen maar in de trein vooruit, maar ook vaststellen wat goed ging en wat beter kan. Dat helpt ons om met elkaar succesvol te zijn.’

De opdracht voorop

‘In de 28 jaar dat ik militaire ervaring opdeed, leerde ik het meest van de momenten waarop het schuurde. Tijdens een missie in Afghanistan zou ik onderhandelingen leiden over het herstel van een stuk vliegveld. De gesprekken bleken plaats te vinden met iemand die niet met vrouwen sprak. Dan kun je twee dingen doen: harder gaan roepen dat hij wel met je moet praten óf een mannelijke collega zoeken. Je kunt van alles van de situatie vinden, maar alleen met die tweede optie bereik je iets. De opdracht staat voorop.’

Een band opbouwen

‘Op mijn kantoor hangt één muur vol met foto’s van mijn collega’s. Met iedereen die er nu hangt, heb ik de afgelopen negen maanden gesproken. Ik weet waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en wat ze van mij nodig hebben. Een band opbouwen vind ik belangrijk. Zonder hun inzichten en kritische vragen ben ik niets. Ze moeten weten dat mijn deur altijd openstaat.’

Lees meer over de rijksbrede Visie op Publiek Leiderschap.